Aanpak Integrated Senior Services

Het project Integrated Senior Services (ISS) zet veranderingen in het zorg-, welzijns-, woon- en preventieaanbod van kwetsbare ouderen volgens het Expanded Chronic Care Model in gang. Dit model richt zich op het optimaliseren van het functioneren en de kwaliteit van leven van chronisch zieken, in dit geval ouderen in een kwetsbare positie.

Kenmerkend is dat zorgactiviteiten zich niet richten op de overname van zorg, maar op zodanige ondersteuning dat mensen zoveel mogelijk in staat zijn zich te redden en voor zichzelf te zorgen op basis van wat zij zelf willen en kunnen. Dat gebeurt door de volgende componenten:

 • zelfmanagement;
 • tele-technologie;
 • een samenhangend aanbod van maatschappelijke en gezondheidsvoorzieningen.

Deelexperimenten/deeltransities

Het onderzoek bestaat uit 4 deeltransities:

 1. Zelfmanagement bevorderen bij patiënten ouder dan 75 jaar die tijdelijk in het ziekenhuis verblijven en zich moeten voorbereiden op de thuissituatie: Zelfmanagement-Empowerment-Netwerk.
 2. Het opzetten van een telecommunicatieplatform waar ouderen op een gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen vinden.
 3. Het inrichten van een overleginfrastructuur waarin gemeenten en partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg samenwerken.
 4. Het ontwikkelen van een werkwijze om de stem van de ouderen zelf zo goed mogelijk mee te nemen in de bovenstaande drie deeltransities.

Werkzame elementen

Kennisontwikkeling en kennisdeling via de kenniscarrousels en kennisateliers is een vast onderdeel van Voor Elkaar in Parkstad. Ook daar zijn ontmoeting, elkaar informeren en inspireren de belangrijkste ingrediënten.

Randvoorwaarden

Zelfmanagement-Empowerment-Netwerk (ZEN):

 • Het is belangrijk dat het management zelf ook training krijgt in de ZEN visie. ZEN richt zich op kwetsbare ouderen die na een iekenhuisopname terugkeren naar de thuissituatie.
 • Training van zorgprofessionals in motiverende gesprekstechnieken is essentieel. Herhaling in de vorm van opfriscursussen is noodzakelijk. 
 • Ideaal zou zijn als zelfmanagement en eigen regie deel uitmaakt van de opleiding van zorgprofessionals en in nascholing terugkomt.

Technologie:

 • Gemeentes en zorg- en welzijnsorganisaties moeten hierin samen optrekken en zich verbinden met burgerplatforms en wijkraden. 
 • Essentieel is dat er voldoende actuele en correcte informatie beschikbaar is en dat die aansluit bij de behoeften en wensen van burgers. Om hiervoor te zorgen is het belangrijk dat burgers (mede) de regie hebben voor de concrete lokale invulling van het platform.
 • Om het platform zo effectief mogelijk in te zetten zou het gebruik van het platform gratis moeten zijn voor burgers. De enige voorwaarde is dat ze zelf een pc of tablet hebben. 
 • Om het platform optimaal te kunnen gebruiken is installatie, instructie, (één-op-één) begeleiding en service erg belangrijk. Vooral bij ouderen, andere hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorgverleners is hier veel aandacht voor nodig.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • dat directie en management ruimte creëren om los van bestaande regelgeving te kunnen werken;
 • dat directie en management ruimte creëren voor training en voor overleg.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • neem ouderen vanaf begin mee in het ontwikkelproces, bijvoorbeeld bij technologie. Hun ervaringskennis is essentieel;
 • laat ouderen oefenen in zelfmanagement, zorgen voor elkaar en technologie, gebruik hun reacties en breng verbeteropties aan.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...