Aanpak GRIP & GLANS-cursussen

De GRIP&GLANS-cursussen stimuleren 55-plussers tot meer eigen regie over hun leven en meer welbevinden. Het doel van de GRIP&GLANS-cursussen is dat deelnemers inzicht krijgen in hun eigen welbevinden met behulp van de GLANS-schijf. De deelnemer leert bijvoorbeeld om initiatief te nemen, positief te zijn en te blijven en zelfvertrouwen op te bouwen. Ook leert de deelnemer doelen te stellen en te bereiken.

Stappen

De stappen om een GRIP&GLANS-cursus op te zetten:

 • Zorg voor draagvlak op de verschillende niveaus: professionals, organisatie, gemeente en zo mogelijk zorgverzekeraar.
 • Volg de GRIP&GLANS training tot G&G-docent voor de groepscursus en/of G&G-coach voor de huisbezoeken. Het GRIP&GLANS Centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) verzorgt deze trainingen. Meer informatie vind je op de website van GRIP&GLANS.
 • Alle professionals die zijn getraind tot GRIP&GLANS-docent of -coach kunnen gebruik maken van een implementatiegereedschapskist met documenten voor uitvoering en evaluatie van GRIP&GLANS in een zorg- of welzijnsorganisatie.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij GRIP&GLANS in jouw welzijns- of zorginstelling kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Professionals met voldoende tijd voor het uitvoeren van de cursussen, meer zelfvertrouwen en meer support van het management voeren meer cursussen uit.
 • Draagvlak voor het uitvoeren van de GRIP&GLANS-cursussen op het niveau van de gemeente werkt bevorderend.
 • Grotere organisaties (meer dan 150 werknemers) waarvan het management overtuigd is van de meerwaarde, slagen er vaker in om de groepscursus te geven dan kleinere organisaties.
 • Organisaties met een taak-oriëntatie waarin de GRIP&GLANS-groepscursus goed past hebben meer succes in daadwerkelijk geven van de cursussen.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van de GRIP & GLANS-cursussen:

 • Deelnemers krijgen inzicht in de eigen situatie.
 • Deelnemers kiezen onderdelen van het welbevinden waaraan zij iets willen veranderen.
 • Deelnemers verbeteren systematisch de 6 zelfmanagementvaardigheden in relatie tot de zelfgekozen aspecten van de eigen GLANS-schijf.
 • Deelnemers leren technieken voor het stellen van doelen en beter communiceren.
 • Deelnemers doen mee in een groep. Hierdoor kunnen zij feedback en steun geven en ontvangen.
 • Deelnemers oefenen met thuisopdrachten.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Er zijn kosten verbonden aan het volgen van de training tot GRIP&GLANS-coach of -docent. Meer informatie vind je op de website van GRIP&GLANS.
 • Het uitvoeren van de individuele GRIP&GLANS-huisbezoeken blijkt vaak erg arbeidsintensief en kostbaar. In de toekomst wordt bekeken of het mogelijk is om deze huisbezoeken op te delen in meerdere afzonderlijk te geven modules in plaats van 1 serie van 6 huisbezoeken. Dit lijkt meer te passen bij de praktijk van het welzijnswerk voor ouderen.
 • Implementeren kost tijd. Gemiddeld duurt het een half jaar voordat de eerste geïnteresseerden daadwerkelijk een GRIP & GLANS-cursus volgen. 
 • Een duurzame verankering van de GRIP&GLANS-cursussen vraagt een blijvende inspanning om de behaalde resultaten te borgen en verder te verspreiden. Het bereiken van de doelgroep is hierbij een aandachtspunt.
 • Het bereiken van de doelgroep voor de GRIP&GLANS-cursussen is soms lastig. De werving verloopt beter als je meerdere methoden gebruikt.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • De doelgroep neemt niet altijd zelf makkelijk de stap om deel te nemen aan een cursus als GRIP&GLANS.
 • Voor aanvang van de groepscursus is er een intake. Ouderen met te zware problemen worden doorverwezen naar geschikte instanties.

Kosten

 • Zorgverzekeraars vergoeden de cursus niet als deze wordt aangeboden vanuit welzijn. Onderzoek als welzijnsorganisatie eventueel samen met de gemeente of er mogelijkheden zijn voor financiering.
 • Aan de training is een certificering verbonden die de kwaliteitsbewaking van de methodiek waarborgt.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...