Inzet van preventieve functionele training voor meer zelfredzaamheid ouderen

Functionele training is een oefenprogramma dat uitgebreid is onderzocht door TNO en dat Nederlandse ouderen traint in hun dagelijkse handelingen. Voorbeelden zijn traplopen, boodschappen doen, zich buitenshuis verplaatsen, opstaan vanuit een stoel of bed. Oefening van deze handelingen vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Aanpak

 • Na signalering van kwetsbaarheid met de signaleringsvragenlijst (zie voor meer informatie over deze vragenlijst het project ISCOPE) verwijst de huisarts de oudere door naar de fysio- of oefentherapeut.
 • De oudere oefent stapsgewijs onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut de dagelijkse handelingen waar hij moeite mee heeft.
 • De therapeut oefent thuis met de patiënt volgens het protocol. Dit bevat de volgende onderdelen:
  • oefenen van activiteiten die relevant zijn voor de patiënt
  • stimuleren van participatie
  • betrekken sociale omgeving
  • opbouw van intensiteit
  • opbouw in complexiteit en variabiliteit 
  • frequent en functioneel meten
 • De therapeut betrekt de partner, mantelzorger en/of thuiszorgmedewerker in de begeleiding van de oudere. Op die manier stimuleren alle bij de oudere betrokken personen hem/haar om de dagelijkse handelingen zelf uit te voeren en actief te blijven.
 • Om een langdurig effect te bereiken, begeleidt de fysio- of oefentherapeut de oudere tijdens het trainingsprogramma ook om regelmatig en verantwoord te bewegen. Dit gebeurt door het stimuleren van meer sociale en/of beweeg activiteiten in huis en in de buurt.
 • De training sluit specifiek aan bij de leefwereld van de oudere. Door op maat, gevarieerd, complex en vooral intensief te trainen kunnen ouderen zich ook redden als het even tegen zit.
 • De bij de training opgebouwde reserves helpen bij het opvangen van lastige situaties en geven de ouderen meer zelfvertrouwen. Op deze manier houden ouderen de eigen regie in handen en kunnen ze naar eigen vermogen mee blijven doen in de maatschappij.

Scholing

De scholingsmodule schoolt fysio- en ergotherapeuten in het aanbieden van de Functionele Training Ouderen. De scholing bestaat uit 44 studiebelastingsuren waarvan 16 uur in contactonderwijs (verdeeld over 4 bijeenkomsten van 4 uur) en 28 uur huiswerk en zelfstudie. De thema’s die aan bod komen zijn:

 • Problematiek bij kwetsbare ouderen.
 • Fysiologie van veroudering.
 • Functioneel trainen en trainingsprincipes.
 • Functionele diagnostiek en klinimetrie (titreren).
 • Motivatie en attractoren bij kwetsbare ouderen.
 • Integratie van opbouw in complexiteit binnen functionele training.
 • Interactie met specifieke context (omgeving, mantelzorg, professionele hulpverleners, andere aanbieders beweegactiviteiten).
 • Motiveren van oudere en mantelzorger.
 • Uitwisseling van ervaringen in terugkombijeenkomst.

De scholing wordt aangeboden op aanvraag.

Kosten

De kosten voor de scholing zijn afhankelijk van de groepsgrootte en de locatie. Prijsopgave op aanvraag.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...