Aanpak EigenKrachtWijzer

Regie over eigen leven vergroot de motivatie om die regie ook op langere termijn te willen behouden. De gemeente Almere ontwikkelde de EigenKrachtWijzer (EKW). Ze wil ouderen met meervoudige en complexe problemen de mogelijkheid geven om de regie over hun eigen leven te verbeteren. De wijzer helpt burgers bij het vinden van oplossingen voor vragen over wonen, werken, welzijn en zorg.

Het implementatieproject betreft de volgende stappen:

 1. invoering van de EKW in de gemeente;
 2. wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de EKW bij ouderen; 
 3. continuïteit van de EKW voor de gemeente Almere en andere gemeenten.

De website www.eigenkrachtwijzeralmere.nl isopgezet voor alle inwoners van Almere. De vragenlijst ondersteunt daarnaast deskundigen bij het delen van informatie. De EKW is toepasbaar voor iedere gemeente. De vragen zijn algemeen toepasbaar. Gemeenten voegen specifieke oplossingen zelf toe.

Bekijk de video op YouTube (externe link).

Aanpak

Een bezoeker komt met een vraag terecht bij een antwoord, oplossing of oplossingsrichting die de (leef)situatie eenvoudig kan verbeteren. Soms met wat hulp van anderen, bijvoorbeeld van mensen om hen heen.
Gemeenten kunnen contact opnemen met de stichting via info@eigenkrachtwijzer.nl voor meer informatie over hoe zelf aan de slag te gaan.

Werkzame elementen

Dit zijn de werkzame elementen van de EKW:

 • De toegankelijkheid van de EKW: via internet is de EKW 24 uur per dag beschikbaar.
 • Breed scala aan onderwerpen gericht op participatie van burgers in de samenleving: de EKW bevat 15 onderwerpen die relevant zijn voor het stimuleren hiervan.
 • Laagdrempelig en duidelijke vraagstelling: de EKW is goed zelfstandig in te vullen. Gebruikers ervaren de vragen als duidelijk.
 • Stimuleert zelfredzaamheid en helpt problemen oplossen: de opbouw van de vraagverheldering zet gebruikers aan het denken over hun situatie, ze staan hierdoor open voor meerdere oplossingsrichtingen.
 • Algemeen toepasbare methode voor gemeenten: de vraagverheldering en landelijke oplossingssuggesties zijn toepasbaar voor iedere gemeente.
 • De oplossingssuggesties zijn op regio-niveau.

Randvoorwaarden

Om de EKW in jouw gemeente toe te passen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Gemeenten sluiten een gebruiksovereenkomst af voor het gebruik van de EKW.
 • Gemeenten zetten de EKW in voor hun burgers. In die zin zijn gemeenten de uitvoerders van de methode. De gebruikers zijn de inwoners van een gemeente en professionals.
 • Gemeenten kunnen met hun ketenpartners, zoals welzijns- en vrijwilligersorganisaties, afspraken maken over een ondersteunende rol bij de inzet van de EKW.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Professionals hebben zich in de positie van een inwoner moeten inleven om de EKW vorm en inhoud te geven. Deze rolwisseling was voor veel hulpverleners even wennen.

Het begeleiden van inwoners bij het invullen van de EKW vergt een andere, meer faciliterende opstelling van professionals. Deze opstelling zijn ze niet gewend (eerder handelend). Een training hierin was voor velen een eyeopener. Trainingen worden verzorgd door de gemeente.

Kosten

Voor het gebruik van de EigenKrachtWijzer door de inwoners van een gemeente, betaalt de gemeente een bedrag per inwoner. Momenteel is dat €0,25 per inwoner per jaar. Naarmate er meer gemeenten gebruik maken van de EigenKrachtWijzer, zal de bijdrage per inwoner dalen.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...