Aanbevelingen bij gewrichtspijn bij ouderen met chronische aandoeningen

Binnen deze studie naar functioneren en achteruitgang van ouderen met gewrichtspijn en andere chronische aandoeningen is onderzoek gedaan onder 407 ouderen van 65 jaar en ouder uit 22 huisartsenpraktijken in de regio Amsterdam. De onderzoekers doen enkele aanbevelingen.

Aanbevelingen

Dit zijn de aanbevelingen voor professionals die met ouderen met gewrichtspijn te maken hebben:

  • Besteed bij het behandelen van gewrichtspijn bij ouderen met andere chronische aandoeningen voldoende aandacht aan problematiek binnen het lichamelijk en sociaal functioneren.
  • Stimuleer ouderen en hun sociale netwerk om zelf proactief onvervulde behoeften te signaleren en naar oplossingen te zoeken.
  • Interventies die zich richten op het welzijn van de ouderen moeten zich, meer dan nu, richten op de onvervulde behoeften zoals die uit dit onderzoek naar voren komen. Onvervulde behoeften komen vooral voor op sociaal gebied (met name gezelschap en dagelijkse activiteiten) bij een kleine groep ouderen bij wie relatief vaak sprake is van kwetsbaarheid, alleen wonen en het ontbreken van sociale steun.
  • De achteruitgang in functioneren van de gevolgde ouderen was gering gedurende een periode van 18 maanden. Om zicht te krijgen op het beloop van functioneren over een langere termijn moet overwogen worden ouderen langer te volgen.
  • In één of meer interventiestudies moet nagegaan worden of het beloop van het functioneren van ouderen met gewrichtspijn en chronische ziekten positief wordt beïnvloed door interventies in te zetten op de factoren die in dit onderzoek samenhangen met verslechtering in functioneren. Het gaat dan met name om factoren die mogelijk te beïnvloeden zijn zoals het vermijden van activiteiten en het geloof in eigen kunnen.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten