Ziekenhuis

Kwetsbare ouderen functioneren na een ziekenhuisopname vaak minder goed. Ze hebben problemen met bewegen, zichzelf verzorgen en dingen onthouden. Ook het risico op complicaties is groter. Hoe kun je snel vaststellen of dit risico er is? En hoe speel je daar vervolgens op in? Hoe zorg je voor een goede overgang van ziekenhuis naar huis of zorginstelling? Continuïteit van zorg is belangrijk. Maar ook prioritering. Alles oplossen kan meestal niet. Samen met de patiënt en zijn familie besluit je wat je wel en niet doet.

Zelf aan de slag met innovaties

Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn NPO-project

Minder functieverlies en sterfte na ziekenhuisopname door brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg.

Aandacht voor ouderen in Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

In ziekenhuizen met het keurmerk 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis' is er minder achteruitgang na ziekenhuisopname bij kwetsbare ouderen.

Behoud zelfredzaamheid met HerstelZorgProgramma NPO-project

Het HerstelZorgProgramma voorkomt dat kwetsbare ouderen minder zelfredzaam worden na een ziekenhuisopname en versnelt hun herstel.

Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2) NPO-project

Beter zelfstandig functioneren na ziekenhuisopname met protocol gericht op kwaliteit van leven.

ZPH: Zorgprogramma voor Preventie en Herstel na ziekenhuisopname NPO-project

Ziekenhuiszorg verbeteren door snelle inventarisatie van problemen, gevolgd door directe aanpak en nazorg na opname.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Het project KOMPLEET richt zich op het versterken van de bestaande netwerken rondom kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Functiebehoud in Transitie (FIT) NPO-project

Proactieve ouderenzorg in de huisartsenpraktijk met FIT-model. Met als doel minder functieverlies bij thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk

Samenwerkingsmodel om de eerstelijnszorg voor ouderen in de wijk te versterken. Ouderen ontvangen samenhangende zorg en ondersteuning op een breed vlak.

Profyd: ouderen na een operatie sneller op de been

Ouderen herstellen sneller na een operatie door voor de ingreep trainings- en voedingsprogramma te volgen.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...