Waarom vroegsignalering

Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Dat lukt beter als eventuele problemen vroeg worden gesignaleerd, zodat ze tijdig kunnen worden aangepakt met een passende mix van activiteiten, ondersteuning en zorg. Zo kunnen (zwaardere) klachten worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, andere krijgen helaas te maken met problemen, vaak op uiteenlopende verschillende levensgebieden. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld leiden tot een neerwaartse spiraal van inactiviteit, neerslachtigheid, verwaarlozing en lichamelijke klachten.

Een dergelijke spiraal kan worden voorkomen of doorbroken door actieve signalering van kwetsbaarheid of kwetsbare periodes. Hoe dat het beste kan is nog onderwerp van discussie. Feit is dat zowel professionals als ouderen waardering hebben voor het periodiek signaleren van kwetsbaarheid, zo blijkt uit verschillende experimenten. Vroegtijdige signalering maakt namelijk een integrale aanpak mogelijk waarbij de cliënt, zijn netwerk, mantelzorgers en de betrokken professionals samenwerken. Ook oplettende sleutelfiguren in de wijk kunnen een doorslaggevende rol spelen: van huismeester tot wijkverpleegkundige, van huisarts tot sociaal wijkteam.

Instrumenten voor vroegsignalering

Voor signalering van ouderen die meer aandacht en zorg nodig hebben, zijn binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg instrumenten ontwikkeld en getest. Die zijn te verdelen in 3 groepen:

  • signalering door het gebruik van gegevens uit het huisartseninformatiesysteem (HIS)
  • het sturen van vragenlijsten naar ouderen
  • een combinatie van beide.

Voorbeelden van instrumenten voor signalering zijn: de Groningen Frailty Indicator (GFI) en de ISAR-PC.

Behalve via dergelijke gestructureerde dataverzameling kan vroegsignalering ook vorm krijgen dankzij een netwerkbenadering als die van Even Buurten, waarbij de directe omgeving van ouderen fungeert als antenne voor het opvangen van alarmerende signalen.

Bekijk alle innovaties rond vroegsignalering

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten