Vitaal oud

We worden steeds ouder. Dat betekent ook dat we een groter deel van ons leven kwetsbaar zijn. Voor ziektes, verlies, eenzaamheid. Deels bepaald door dingen waar we weinig invloed op hebben, zoals aanleg en opvoeding. Waar we wél invloed op hebben is onze leefstijl en leefomgeving. Meer bewegen, gezonde voeding en een actief sociaal leven dragen bij aan vitaal oud worden.

Zelf aan de slag met innovaties

De GRIP & GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen NPO-project

Ouderen en jonge senioren krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich beter en zijn minder eenzaam na de groepscursus.

IROHLA: betere gezondheidsvaardigheden voor Europese ouderen

IROHLA is een Europees onderzoekstraject dat interventies evalueert die het doel hebben de gezondheidsvaardigheden van ouderen te verbeteren.

DELFGOUD: bevorderen van sociale competentie en gezonde leefstijl NPO-project

Het programma Delfgoud maakt ouderen bekwamer op het sociale vlak en bevordert een gezonde leefstijl. Delfgoud richt zich op zelfstandig wonende ouderen in achterstandswijken.

GALM stimuleert lichaamsbeweging bij ouderen

Het Groninger Actief Leven Model bestaat uit diverse beweegprogramma’s voor ouderen. Het stimuleert hen meer te bewegen en bevordert hun kwaliteit van leven.

Mondzorg Ouderen: voorlichtingsbijeenkomsten en website voor betere mondgezondheid NPO-project

Door voorlichtingsbijeenkomsten en een website wordt aandacht besteed aan het belang van goede mondgezondheid onder ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

De fysieke omgeving draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen NPO-project

De gebouwde omgeving is van belang voor de zelfredzaamheid van ouderen. In dit project werd onderzocht welke onderdelen dit vooral zijn en hoe deze bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen.

Oud met functiebehoud: vroegtijdig signaleren voor meer functiebehoud NPO-project

Oud met functiebehoud brengt ouderen die het risico lopen op functieverlies vroegtijdig in beeld.

Samen sterk na een beroerte: effect van nazorg na een beroerte (CVA) NPO-project

Effecten van een passend multidisciplinair (na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA die na revalidatie in het verpleeghuis naar huis worden ontslagen

Zelf-monitoring van fysieke kwetsbaarheid NPO-project

Met een monitoringssysteem meten ouderen bij zichzelf een aantal lichamelijke functies. Over de uitkomsten krijgen ze feedback en advies.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten