Verzekeraars

De zorg betaalbaar én goed houden, dat is de uitdaging. Dat betekent niet per se dat we alles moeten doen wat kan. Maar wel: samen met patiënten en hun naasten goede besluiten nemen over zorg die het beste past. Minder vastleggen in standaarden, meer rekening houdend met gezondheidsdoelen die patiënten zelf formuleren. Verzekeraars hebben de taak dit te ondersteunen.

Zelf aan de slag met innovaties

Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn NPO-project

Minder functieverlies en sterfte na ziekenhuisopname door brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg.

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Het project KOMPLEET richt zich op het versterken van de bestaande netwerken rondom kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

Om U: kwetsbare ouderen in kaart brengen en een zorgplan opstellen NPO-project

Met een opsporingsmethode (U-PRIM) en een zorgprogramma (U-CARE) kunnen huisartsen proactieve zorg bieden aan kwetsbare ouderen.

Aandacht voor ouderen in Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

In ziekenhuizen met het keurmerk 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis' is er minder achteruitgang na ziekenhuisopname bij kwetsbare ouderen.

Mondzorg Ouderen: voorlichtingsbijeenkomsten en website voor betere mondgezondheid NPO-project

Door voorlichtingsbijeenkomsten en een website wordt aandacht besteed aan het belang van goede mondgezondheid onder ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Opvangen sociale functie sluitende verzorgingshuizen

Hoe vang je de sociale functie van verzorgingshuizen op in de wijk als deze sluiten? Movisie publiceerde de mogelijke oplossingen en tips.

Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1) NPO-project

Geïntegreerde zorg voor ouderen met een samenhangend welzijns- en zorgaanbod uit de eerste lijn. Kwaliteit van leven en behoud van functioneren staan centraal.

LPD-plus MO: dagbehandeling voor mensen met dementie in de wijk

Mensen met dementie hebben minder gedrags- en stemmingsproblemen en minder zorgbehoeften. Effectiever en goedkoper het aantal neuro psychiatrische symptomen verminderen.

Samenwerken tussen hulpverleners binnen zorgnetwerken voor kwetsbare ouderen NPO-project

Onderzoek naar samenwerking en afstemming van zorg voor ouderen. Brochures en rapportages met concrete aanbevelingen voor mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...