Projectleider Marjolein Broese van Groenou over zorgnetwerken

In diverse beleidsstukken geeft de politiek aan dat meer samenwerking noodzakelijk is in de zorg voor ouderen. 'Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals zijn samen verantwoordelijk voor de zorg', vertelt onderzoeker Marjolein Broese van Groenou. 'Dit netwerk van zorgverleners noemen we een zorgnetwerk. Dat gebeurt ook al volop. Maar hoe deze netwerken er uitzien en hoe ze functioneren, dat weten we niet.'

Familie Boon

Het project Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen van netwerk Ouderennet VUmc en partners gaat daarom deze zorgnetwerken in kaart brengen. 'Zijn ze echt gemengd, hoe groot zijn ze, hebben alle verschillende partijen contact met elkaar en wie voert welke taken uit? Met een antwoord op deze vragen kunnen we aanbevelingen doen voor alle helpers zodat de netwerken uiteindelijk beter werken.'

Netwerk in beeld

Om dit te onderzoeken wordt het netwerk van zestig ouderen in kaart gebracht. 'We gaan bij hen langs en in een gesprek brengen we in kaart wat voor hulp zij krijgen en van wie. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp: krijgen ze die van de buurvrouw of van de thuiszorg? Dat levert een rijtje namen op van helpers, van wie we er vervolgens ook enkelen benaderen voor een gesprek.' Waar het gesprek met de oudere laat zien hoe het netwerk eruit ziet, vertelt het gesprek met de helpers hoe het netwerk functioneert. 'We vragen in hoeverre zij contact hebben met de andere zorgverleners, op welke manier, welke taken zij hebben en of zij tevreden zijn.'

Beleid en eigen regie

Ook organisaties krijgen, op managementniveau, vragen over zorgnetwerken. Naast thuiszorginstanties zijn dit ook zorgorganisaties in de eerste lijn, zoals huisartsen en specialisten, en organisaties van vrijwilligers in de zorg. Broese van Groenou: 'Is samenwerking onderdeel van het beleid? Wordt tussen organisaties overlegd over hoe en welke zorg aan de oudere wordt verleend?' Daarnaast is ook aandacht voor eigen regie van ouderen. 'Dat is toch iets waarnaar we steeds meer streven, maar is er in complexe zorgnetwerken voor ouderen wel voldoende mogelijkheid om eigen keuzes te maken?'

Zorg vooruithelpen

De interviews met ouderen zijn net van start. Over twee jaar moet duidelijk zijn wat knelpunten zijn van zorgnetwerken en wat bepaalt dat een netwerk echt goed loopt. Op basis daarvan kunnen de verschillende partijen hun samenwerking verbeteren. Of bijvoorbeeld dubbele taken schrappen. 'Maar het inzicht is ook belangrijk voor financieringsstromen, de diverse typen hulp worden immers vanuit andere potjes betaald, bijvoorbeeld de Wmo, AWBZ of ziektekostenverzekering. En een partner kan veel doen met ondersteuning van een professional, maar het kan ook juist andersom zijn. Hoe is die verdeling in een 'gemiddeld' netwerk? Zo kunnen we de netwerken vooruithelpen en daarmee de zorg voor kwetsbare ouderen.'

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten