Projectleider Bas Steunenberg: 'Face-to-face contact is een belangrijke factor'

Kunnen sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap ervoor zorgen dat oudere migranten betere zorg en welzijn krijgen? Ja, dat kan, luidt de conclusie na drie jaar intensief onderzoek binnen het project Stem van de Oudere Migrant. Projectleider Bas Steunenberg: 'Vertrouwelingen slechten de kloof. Er wordt nu effectiever gebruik gemaakt van huisarts en ziekenhuis. Ook is er minder eenzaamheid.'

Oudere migrant

Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn al volop bezig om hun organisatie cultuursensitief te maken. Toch is de aansluiting met oudere migranten lang niet altijd optimaal. 'Taalproblemen en onbekendheid met het systeem leiden bij deze ouderen tot inadequaat gebruik van zorg en ondersteuning', vertelt projectleider Bas Steunenberg. Dit heeft gevolgen voor hun gezondheid en welbevinden. 'De oudere migrant is ongezonder, eenzamer en maakt bovengemiddeld gebruik van huisartsenzorg. Met het project wilden we kijken of en hoe we die trend kunnen ombuigen.'

Sleutelfiguren: tijdrovend, maar succesvol

In Utrecht, Harderwijk en Tiel bezochten sleutelfiguren - vertrouwde personen uit de eigen gemeenschap – tientallen Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen thuis. Steunenberg: 'Zij brachten de persoonlijke problemen, wensen en behoeften van iemand in kaart en gingen vervolgens, samen met de oudere, hun mantelzorgers én zorgverleners, op zoek naar een passende oplossing.' Een intensief traject, volgens de projectleider, want het kost tijd om sleutelfiguren te trainen en veel tijd om het vertrouwen van de ouderen te winnen. Maar zeker niet zonder succes. 'De ouderen weten meer en zijn zich nu bewust van eigen mogelijkheden om hun gezondheid te bevorderen. Een mooi resultaat.'

Voorlichting op papier én face-to-face

Behalve oplossingen voor het individu, keken de sleutelfiguren ook naar centrale thema’s die spelen. Astma en hart- en vaatproblemen bleken onderwerpen waarover migranten veel vragen hebben. Er werd daarom speciaal voor de oudere migrant voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en verspreid. Gelijktijdig vonden voorlichtingsbijeenkomsten plaats, want er heerst vaak geen leescultuur en veel oudere migranten zijn ongeletterd. 'Een goede zet', vindt Steunenberg. 'Face-to-face contact is een belangrijke factor voor kennisoverdracht. En het draagt bij aan het activeren van ouderen binnen de lokale gemeenschap.'

Mantelzorgers niet bereikt

Steunenberg maakt zich zorgen over de belasting van de mantelzorgers van deze doelgroep, de vaak nog thuiswonende kinderen van oudere migranten. 'Deze hebben we onvoldoende kunnen bereiken. In een vervolgproject zou het interessant zijn om de effecten van de inzet van de sleutelfiguur op de mantelzorgbelasting te evalueren.' Desondanks heeft het project volgens Steunenberg een paar grote stappen gezet. 'Migranten snappen het Nederlandse gezondheidssysteem steeds beter. We blijven stevige speldenprikken uitdelen in de emancipatie van migranten en hun omgeving.'

Meer ervaringen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten