Screenen van kwetsbaarheid voor operatie

Project: Profyd
Netwerk: 100 uw welzijns- en zorgnetwerk

Belangrijkste resultaten:

  • een programma om kwetsbare ouderen goed te screenen en te begeleiden rondom operatie in buik- of borstholte
  • een scholingsmodule en handleiding

Hoe goed een oudere herstelt na een grote operatie hangt voor een groot deel af van de conditie van de patiënt vóór de operatie. Het project Profyd (spreek uit als profijt) onderzoekt of fragiele ouderen met een perioperatief trainings- en voedingsprogramma weer sneller op de been zijn.

Profyd

“Is mijn patiënt optimaal fit? Dát is de vraag die iedere arts zichzelf voorafgaand aan een operatie moet stellen.” Projectleider Friso van der Meulen onderzocht de afgelopen jaren of en zo ja, in welke mate perioperatieve training en voedingsbegeleiding kunnen helpen een kwetsbare oudere snel en goed herstellen. Basis voor dit onderzoek is het concept ‘Better in, Better out’, een interventie met een combinatie van fysiotherapie en diëtetiek om iemands conditie rond  de operatie te verbeteren.

Grenzen oprekken

Voor het project had Van der Meulen in eerste instantie 80 deelnemers op het oog om te screenen en te volgen. Maar dat bleek al snel een onhaalbare zaak. Van der Meulen: “Er waren voor dit type operaties geen wachtlijsten en mensen bleken niet bereid hun operatie uit te stellen om eerst fit te geraken. ” De betrokken zorgverleners waren wel enthousiast over Better in, Better out. “Keer op keer hebben we de werving van patiënten in het project geïntensiveerd om meer patiënten te includeren. Daaruit bleek de een enorme bereidheid om het project te doen welslagen.”

Tien dossiers per patiënt

Uiteindelijk ging het project van start met enkele tientallen ouderen. Maar ook nu bleek het project lastig te vertalen naar de praktijk. “Met name het delen van informatie tussen de verschillende zorgverleners is informatietechnisch moeilijk gebleken”, aldus Nico van Meeteren, directeur Innovatiegebied Levenslang Gezond bij TNO en zeer nauw betrokken bij Profyd. “Bij dit soort projecten zijn, naast de fysiotherapeuten en diëtisten, ook apothekers, geriaters, artsen, specialisten en zorgverzekeraars betrokken. Al deze professionals hebben hun eigen praktijksysteem. Gemiddeld heeft een patiënt zo’n tien dossiers, bij iedere zorgverlener één. Gelukkig konden we gaandeweg Profyd een tijdelijke ICT-oplossing realiseren.”

Productie draaien

Niet alleen de technische kant van het verhaal blijkt bij dit project een bottleneck. Ook de cultuur in veel ziekenhuizen is nog niet klaar voor een interdisciplinaire aanpak van deze orde. Van Meeteren: “Samenwerken tussen disciplines over lijnen heen is nog een sinecure onder zorgverleners. Daarvoor ontbreekt ook de juiste uitkomst-indicator en financiële impuls, het is nu vaak een kwestie van ‘productie draaien’. Het kost tijd dit vast onderdeel te laten worden van het systeem en haar  routines. Ook vraagt Better in, Better out een heel andere manier van plannen van operaties, er moet immers rekening worden gehouden met tijd – zo’n 3 weken – die  patiënten nodig hebben om fit te worden.”

Weg der geleidelijkheid

Deze en andere problemen hebben gemaakt dat Profyd in de uitvoering niet succesvol was, maar desondanks veel opgeleverd heeft. Allereerst het zorgprogramma zelf waarin de methodiek wordt uitgelegd en toegelicht. Ook is er een scholingsmodule om fysiotherapeuten en diëtisten op te leiden. “Begeleiding is belangrijk, perioperatieve fitheidsverbetering moet als het ware ieders tweede natuur worden”, aldus Van der Meulen. Snel gaat dat niet, maar dat hoeft volgens de projectleider ook niet. “We bewandelen de weg der geleidelijkheid. Maar op die manier kom je er ook.”

Meer informatie

Lees de ervaring met Henk Hendrix over project Profyd van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk. Lees meer over het project in het NPO-projectenoverzicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...