Ouderenparticipatie en krachtig cliëntperspectief

Project: Krachtig Cliëntperspectief binnen het NPO
Netwerk: CSO, koepel van ouderenorganisaties

Belangrijkste resultaten:

  • Aandacht voor ouderenparticipatie in alle netwerken
  • Mondige en ambitieuze ouderendelegaties
  • Ondersteunend materiaal om ouderenparticipatie te versterken

De inbreng van ouderen is cruciaal bij het daadwerkelijk verbeteren van de ouderenzorg. “Je kunt niet beslissen over ouderen zonder ouderen”, zegt projectleider Nynke Wilbrink. “Maar het is voor veel partijen nog wennen.” Krachtig Cliëntperspectief biedt handvatten.

Clientperspectief

Ouderen zelf invloed laten uitoefenen op verbeteringen binnen het NPO. Dat was vier jaar geleden de belangrijkste reden voor de start van het project Krachtig Cliëntperspectief. Nu het project eind dit jaar stopt, is het tijd voor de volgende stap. “Participatie heeft niet alleen inhoudelijk meerwaarde, het is ook een moreel recht van ouderen”, stelt Wilbrink. “Ouderen hebben het recht om mee te praten over verbeteringen op het vlak van zorg en welzijn. Om ons te verzekeren van duurzame inbreng van ouderen zetten we nu in op borging en vernieuwing. Zo komt ouderenparticipatie niet in gevaar, ook als het NPO er straks niet meer is.”

Basistraining

Hoe zorgen we ervoor dat alles wat we geleerd hebben, behouden blijft voor latere generaties? Met die vraag in het achterhoofd heeft de projectleider in alle netwerken gesprekken gevoerd met de ouderen en netwerkcoördinatoren. Per netwerk is een actieplan gemaakt en zijn concrete doelen benoemd voor 2013. Zo richten de ouderen in een van de netwerken zich op het ontwikkelen van een basistraining voor nieuwe deelnemers. “Hierin leren ouderen onder meer wat hun rol kan zijn en hoe zij kunnen bijdragen”, aldus Wilbrink. Om de ouderendelegaties ook van elkaar te laten leren organiseert Krachtig Cliëntperspectief landelijke uitwisselingsbijeenkomsten. Drie keer per jaar delen participerende ouderen praktijkvoorbeelden, kennis en ervaringen met elkaar.

Inzicht is een verrijking

Ondanks alle goede redenen om ouderen een stem te geven in beslissingen, is dat niet altijd eenvoudig. CSO ontwikkelde daarom allerlei ondersteunend materiaal. “Een  handboek, factsheets, best practices en boekjes met ervaringen moeten ouderen en beroepskrachten informeren over de mogelijkheden en beperkingen, de voor- én nadelen van samenwerking met ouderen. Uiteindelijk moeten we elkaars inzicht als een verrijking gaan zien. Alleen zo kunnen de stappen die mede door ouderen zijn gezet ook daadwerkelijk leiden tot verbeteringen in de zorg.”

Meer informatie

Clemens Lambermont is als ervaringsdeskundige betrokken bij het project Krachtig Cliëntperspectief. Lees over zijn ervaring met ouderenparticipatie.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten