Onderzoek: monitoren van medicijngebruik

Huisartsen en apothekers kunnen met een automatische medicatiereview het medicijngebruik van ouderen beter in de gaten houden. Dat leidt naar verwachting tot minder ongewenste interacties en bijwerkingen en betere zorg, vooral voor ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken. Dat blijkt uit de eerste voorzichtige resultaten van het NPO-project Polyfarmacie.

Onderzoek: monitoren van medicijngebruik

In Nederland gebruikt een derde van alle ouderen vijf of meer medicijnen per dag. De risico’s zijn groot: ieder jaar belanden er honderden ouderen in het ziekenhuis door bijwerkingen of andere ongewenste effecten. 'Een goede bewaking voor medicatie ontbrak', aldus projectleider Marjan van den Akker. 'Terwijl de betrokken zorgverleners juist bij deze groep hun zorg – nog meer dan anders – goed met elkaar moeten afstemmen.'

Aangescherpt systeem

Om de effectiviteit en haalbaarheid van een monitoringssysteem te bepalen, gebruikten Van den Akker en haar collega’s een al bestaand systeem dat ze aanscherpten. Van den Akker: 'Gegevens van de apotheek werden aangevuld met data uit de huisartsenpraktijk en mondelinge informatie van de patiënt.' Deze informatie werd gerubriceerd, gecheckt, geëvalueerd en besproken met alle betrokken zorgverleners, ook uit de tweede lijn. Uiteindelijk geeft de patiënt zijn of haar goedkeuring.

Goed tussen de oren

Vervolgens experimenteerden zorgverleners in Limburg van 2010 tot 2012 met het nieuwe systeem. Zij zijn enthousiast over de manier waarop het zich ontwikkelt. Ook ouderen zijn content met de nieuwe manier van werken. 'Zij kennen het belang van goed medicijngebruik en zijn zich bewust van hun eigen rol daarin', weet Van den Akker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit gesprekken van huisartsen met hun patiënten. 'Wanneer die een aanpassing in medicatie voorstelt, vraagt de oudere vaak gelijk of de specialist daarvan ook op de hoogte is. Het zit in die zin goed tussen de oren.'

Nieuwe functionaliteiten

In de toekomst kan het systeem nog verder worden uitgebreid, voorziet Van den Akker. 'We bekijken momenteel samen met een software ontwikkelaar de mogelijkheden van het automatisch reviewen van patiëntendossiers. Op die manier kun je als huisarts straks eenvoudiger voldoen aan de jaarlijks aanbevolen check van iemands medicijngebruik.' Daarnaast richt de projectleider haar pijlen op andere zorgverleners. 'Nu is vooral de huisarts actief. Het zou fantastisch zijn als ook de specialisten automatisch hun input kunnen gaan aanleveren. Zij moeten daarin ook gefaciliteerd worden. Die gedeelde verantwoordelijkheid zou veel betekenen voor medisch verantwoord medicijngebruik.'

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...