Ondersteuning bij functioneren en meer kwaliteit van leven

Wie: Academisch Centrum Netwerk Ouderen Limburg (ACZIO)
Naam project: Integrated Senior Services
Doel: optimaliseren van kwaliteit van leven en functioneren van ouderen
Middel: gerichte ondersteuning, goede ICT-infrastructuur en afspraken tussen zorg- en welzijnspartijen
Uitgevoerd door: onder meer gemeenten, thuiszorgorganisaties, ICT-partijen, Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht en kerken.

In de ouderenzorg wordt te vaak naar ziekten los van elkaar gekeken. Daarnaast is de ziekte meestal het uitgangspunt. En er is slechts keuze tussen thuis wonen of in het verzorgings- en verpleeghuis, een tussenvorm in de eigen omgeving van betrokkenen is er niet. Dat zijn samengevat de bezwaren van Cor Spreeuwenberg, voorzitter van netwerk ACZIO. “Zo beperken we ouderen. Maar we moeten ze juist ondersteunen in alles wat ze nog zelf kunnen en willen doen."

Fucntioneren

Stimuleren

In Maastricht is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het op een andere manier zorg bieden aan chronisch zieken. Daarvoor is het zogeheten Chronic Care Model gebruikt. Spreeuwenberg: “De cliënt zoveel mogelijk zelf laten doen en dat ondersteunen, is het uitgangspunt. Dat betekent overigens niet ‘in de steek laten’ maar ‘stimuleren’. Cliënten moeten dat natuurlijk ook leren en daarin hun verantwoordelijkheid nemen. In ieder geval staat in die visie niet meer zorg verlenen vanwege ziekte centraal, maar ondersteunen bij het bereiken van een goede kwaliteit van leven. Voor chronisch zieken werkt het al, nu willen we het inzetten voor ouderen.”

Ondersteuning, ICT en afspraken

Het project bestaat uit drie verschillende activiteiten. “Ten eerste gerichte ondersteuning van ouderen door een zorgverlener.  Op basis van wat de betrokkene wil, worden heldere doelen gesteld en vastgelegd in het zorgplan. De zorgverlener helpt de cliënt en zorgt voor goede organisatie, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak met een arts. Ten tweede gaat het om de aanleg van een ICT-infrastructuur waardoor gebruik kan worden gemaakt van technologische communicatiemiddelen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat ze toegang hebben tot ‘KerkTV’ en vanuit huis een dienst kunnen bijwonen, kunnen ze ook interactief met de zorgverlener communiceren. Tot slot gaat het om het afstemmen en toegankelijk maken van de beschikbare zorg en welzijn. Gemeente, huisartsen en bijvoorbeeld de thuiszorg moeten daarvoor goede afspraken maken.”

Subregio’s

Tijdens één project drie activiteiten uitvoeren, maakt het project bijzonder. Zo’n brede aanpak is niet makkelijk. Maastricht was zich daarvan bewust. “We hebben daarom zogeheten subregio’s ingericht. De verschillende acties zijn verdeeld over Maastricht, Sittard en Heerlen. Ervaringen kunnen zij vervolgens delen; ook al tijdens het project. De stuurgroep komt namelijk iedere maand bijeen.” Volgens Spreeuwenberg is het de bedoeling dat de subregio’s van elkaar leren. “Dat ze open staan voor de ander en de ander kunnen overtuigen.”

Gezondheid of welzijn

Duidelijk is dat het project zich niet zozeer richt op medische zorg. Denk alleen al aan betrokkenheid van de gemeente en de kerk. Spreeuwenberg: “Bij ouderen definieer je gezondheid anders dan bij jongere mensen. Bij een hartinfarct is het helder, dan moet je gewoon direct handelen. Maar als een oudere minder goed functioneert of een chronische afwijking heeft, gaat het er om wat de cliënt belangrijk vindt en wat hij nog wil en kan. Om kwaliteit van leven dus. Daarop moet de zorg zijn afgestemd.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten