Voor elkaar in Parkstad: blijven wonen in de wijk

Ook in Zuid-Limburg staan steeds meer ouderen er alleen voor. Jongeren trekken weg en voorzieningen verdwijnen. 'Er is veel eenzaamheid en depressie', weet Bert Hesdahl van de GGD Zuid-Limburg. 'En dat in een regio die sowieso al veel gezondheidsproblemen en armoede kent.' Voor Elkaar in Parkstad helpt dit gat te dichten met een samenhangend en betaalbaar aanbod van wonen, zorg en welzijn.

Ondersteuning bij functioneren

In Voor Elkaar in Parkstad werken de 4 gemeenten Onderbanken, Brunssum, Heerlen en Kerkrade samen met tientallen organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Samen willen ze ervoor zorgen dat ouderen in een kwetsbare positie op een goede manier in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. 'En met succes, want de burenhulp is weer terug', vertelt Hesdahl trots. 'De leefbaarheid in de regio staat niet langer op de tocht.'

Vier gemeenten, vier versies

In alle 4 gemeenten krijgt het project een eigen invulling die aansluit bij de lokale behoeftes. Hesdahl: 'Geen plaats is hetzelfde en behoeftes verschillen.' En zo is er nu in Heerlen een speciaal loket, Samen voor Elkaar, waar mensen terecht kunnen voor zowel praktische middelen uit de Wmo zoals hulp bij het huishouden of een rolstoel. Maar ze kunnen er ook terecht voor sociale en medische ondersteuning. Heel anders is het in Onderbanken, waar relatief veel mensen eenzaam en depressief zijn. Hier organiseert de gemeente bijeenkomsten in buurtcentra waar ouderen samen dingen kunnen ondernemen en elkaar eenvoudiger kunnen ontmoeten. Het gaat daarbij om zelfsturing in de gemeenschap.

Ondersteunen, niet overnemen

Hoe verschillend de aanpak in de vier gemeenten ook is, één ding staat in het project volgens de programmaleider ‘als een paal boven water’. 'Alle activiteiten ondersteunen mensen zodanig dat zij voor zichzelf kunnen blijven zorgen zoals zij dat willen. We willen pertinent niet de zorg zomaar overnemen.' Dat deze aanpak werkt, blijkt wel uit allerlei kleine initiatieven die ouderen en burgers zelf opzetten. 'Zo hebben buurtbewoners uit het dorpje Rimburg het initiatief ’t Bakkes opgezet: een zelfgebouwde gemeenschappelijke bakoven die door de bewoners gerund wordt en waar activiteiten voor de buurt worden georganiseerd. Of nemen ouderen de organisatie van een beweeggroep op zich en organiseren wandelingen met elkaar. Mooie voorbeelden van het heft in eigen handen nemen.'

Verantwoordelijkheid pakken

Het project liep – als onderdeel van het transitie-experiment Integrated Senior Services – door tot eind 2014. 'Het is fantastisch dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt. Op die manier investeren we echt in duurzame samenwerking en preventie.'

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...