Nazorgprogramma na ontslag ziekenhuis

Project: opleiding praktijkondersteuning ouderenzorg, onderdeel van Transmurale zorgbrug en Functiebehoud in Transitie
Netwerk: Kring Ouderenzorg AMC en partners

Behaalde resultaten

  • Geriatrische kennis voor verpleegkundigen 
  • Zorg die aansluit bij wat ouderen wensen
  • Meer tijd voor de juiste zorg

Hoewel wijkverpleegkundige Irma Kooiman in eerste instantie vond dat er in de praktijk genoeg te leren viel, besloot ze uiteindelijk toch de opleiding tot praktijkondersteuner ouderenzorg te gaan volgen. “En ik ben blij dat ik mezelf nu praktijkondersteuner mag noemen. Het levert namelijk echt betere zorg voor ouderen op.”

Nazorgprogramma

Tien maanden duurde de opleiding die inmiddels zo’n tachtig verpleegkundigen hebben gevolgd. Over algemene zaken als verpleegkundig onderzoek en het vaststellen van kwetsbaarheid. Maar ook over specifieke somatische problemen en psychogeriatrie. Kooiman: “Ik kon veel zaken naast mijn ervaringen leggen, de opleiding onderstreepte wat ik had meegemaakt. Als wijkverpleegkundige heb je niet de ruimte om een hulpvraag door te trekken naar een breder perspectief. Kan dat wel, dan blijkt de hulpvraag vaak complexer te zijn dan deze zich aanvankelijk voordeed. Bijvoorbeeld: als iemand zijn heup heeft gebroken, dan ondersteun je deze in zijn zelfzorgtekort. Maar vanuit geriatrisch oogpunt kijk je verder: hoe komt het eigenlijk dat die heup gebroken is?”

Vertrouwensband

Dat verder kijken kan vaak niet vanwege het werken volgens indicatie. “Dat betekent dat er beperkte tijd is om zorg te geven. Wat we nu kunnen doen binnen het project is die tijd wel geven. En dus ontstaat er tijd om bijvoorbeeld een vertrouwensband op te bouwen met de oudere. Daardoor staat dan niet meer alleen die heup centraal, maar komt misschien wel sociaal isolement aan de orde. Het gaat over een laagdrempelige vorm van zorg, dichtbij en op alle gebieden. Met ook aandacht voor wonen en welzijn dus.”

Preventief werken

Die ruimte creëren kan nu binnen het project, Irma Kooiman werkt er hard aan het ook na het project door te kunnen zetten. “Door de opleiding en de ervaring hebben we veel kennis vergaard. Daarmee kunnen we huisartsen en ziekenhuizen ontlasten. Bovendien werkt onze inzet preventief. We kijken naar het complete plaatje van de oudere, waardoor we een probleem goed kunnen aanpakken. Er is alleen weinig bekendheid voor onze rol. Daar willen we nu aan gaan werken, zodat iedereen ook het nut ervan inziet.”

Noodzakelijke voor de toekomst

Kooiman raadt de opleiding tot praktijkondersteuner dan ook aan. “Het geeft structuur aan de kennis die je hebt vergaard en is een rode draad in je manier van werken. Je neemt bijvoorbeeld veel meer waar en kunt een beter beeld schetsen van de situatie van de oudere. Daar kun je vervolgens je aanpak op aanpassen.” Maar gezien de toekomst is het volgens Kooiman ook noodzakelijk. “Er zijn straks minder bedden en handen, daarop moet je anticiperen. Als we straks mensen de zorg willen geven die zij nodig hebben, dan is deze functie noodzakelijk.”

Lees meer over het project Transmurale zorgbrug tussen eerste en tweede lijn

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten