Projectleider Joris Slaets over meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

De zorg écht vraaggestuurd maken. Dat heeft Joris Slaets voor ogen. Slaets, onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en aanvrager van het project 'Perspectief van ouderen centraal': 'Dat geldt niet alleen voor de medische zorg, maar ook voor de Wmo-loketten van de gemeente en de thuiszorg. Zorgpartijen moeten niet aanbieden wat ze hebben, maar zo veel mogelijk die zorg bieden die gevraagd wordt. Zij moeten uitgaan van 'welbevinden': wat vinden ouderen belangrijk?'

Coördinatiecommissie NPO-Noord: Antoinette van Etten, projectmanager, Erik Buskens, voorzitter wetenschapscommissie, Klaske Soepboer, office manager en Joris Slaets, voorzitter (links naar rechts)

Stap terug

Veel zorgpartijen blijken het antwoord op die laatste vraag niet te weten. Terwijl dat volgens Slaets essentieel is bij het bieden van vraaggestuurde zorg. Tijd voor verandering dus. 'Als we de zorg echt willen vernieuwen moeten we niet draaien aan de knoppen van het aanbod, maar ontdekken wie de vragers zijn en welke zorg zij nodig hebben. Wat is hun woonsituatie, welke levensdoelen hebben ze en hoe tevreden zijn ze daarover? Kortom, hoe is het gesteld met hun welbevinden en hoe kunnen we daaraan bijdragen? Het begint met het doen van een stapje terug om goed te kunnen kijken naar wie er zorg vraagt.'

Rode vlag

Het project Perspectief van ouderen centraal gaat dit nu onderzoeken. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld met behulp van alle betrokken partijen. 'De thuiszorg wil immers andere dingen weten dan de huisarts. Tweeduizend ouderen reageren nu met gekleurde vlaggetjes op stellingen als ‘de huisarts schiet tekort in mijn psychische zorgvragen’. Zet de oudere daar een rood vlaggetje achter, dan moet daaraan gewerkt worden.' Uiteindelijk leveren de vragenlijsten profielen op waaraan zorgpaden gekoppeld worden. Voor iedere oudere kan vervolgens individueel gekeken worden welk zorgpad bij zijn situatie past.

Preventie

Mooi aan deze manier van onderzoeken vindt Slaets dat er een uitgebreide database ontstaat die verschillende partijen kunnen gebruiken. Volledig afhankelijk van wat zij willen weten. De vragenlijsten zijn nu bijna ingevuld. 'Na de zomer hebben we de eerste resultaten. In totaal meten we drie keer, ouderen kunnen immers ook veranderen van positie in de profielen. Veroudering is natuurlijk onomkeerbaar, maar interessant aan kwetsbaarheid is dat het in beginsel twee kanten op kan: ouderen kunnen ook minder kwetsbaar gemaakt worden. Dat is uiteindelijk ook het doel: preventie door uit te gaan van wat ouderen willen met welbevinden als bonus voor positieve gedragsveranderingen.'

Gemeenschappelijke kijk

Dat er zoveel partijen om tafel zitten bij dit project maakt het extra interessant. 'En het is uniek dat de stap terug wordt gedaan naar de wensen en behoeften van de zorgvrager. Dat van daaruit de zorg weer wordt opgebouwd. Overigens is dit project er vooral om veel van te leren. De zorg werkelijk veranderen is weer een heel andere stap.' De eerste reacties zijn in ieder geval positief. 'Ouderen vinden het mooi dat we echt in hen geïnteresseerd zijn. Wanneer het project geslaagd is? Als de mensen over de volle breedte van de zorg een gemeenschappelijke kijk hebben op de zorgvraag. Als zij daarover in een gemeenschappelijke taal praten. En dat ze zich daarbij vooral richten op welbevinden en denken vanuit de sociale gemeenschap. Want daaraan gaan we nu nog te veel voorbij.'

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten