Ouderenparticipatie binnen het NPO

Wie: CSO, koepel van ouderenorganisaties
Naam project: Krachtig Cliëntperspectief binnen het NPO
Doel: ondersteunen van ouderen die in de regionale netwerken actief zijn
Middel: trainingen, uitwisselingsbijeenkomsten, een handboek. Vooral leren van ervaringen van andere ouderen.

Om de ouderenzorg daadwerkelijk te verbeteren is de inbreng van ouderen cruciaal. Het is voor de netwerken zelfs een voorwaarde om subsidie te krijgen voor een project. De CSO, koepel van ouderenorganisaties, ondersteunt ouderen in die participatie. “Want het is voor ouderen nog niet zo gemakkelijk mee te praten met wetenschappers, ingewikkelde projectplannen door te nemen en de achterban te vertegenwoordigen”, vertelt projectleider Nynke Wilbrink.

Cliëntperspectief

Voortdurende bijdrage

Het lastige van ouderenparticipatie in de netwerken is volgens Wilbrink dat in iedere fase van een project een ander type inbreng wordt gevraagd. “Allereerst moeten ouderen iets van de inhoud van het project vinden. Vervolgens kunnen zij bijvoorbeeld iets zeggen over vragenlijsten die worden gebruikt om resultaten te verzamelen en tot slot iets over de interpretatie van die uitkomsten. Dat vraagt steeds om andere vaardigheden.” De verschillende stappen in het proces laten direct zien hoe belangrijk de inbreng van ouderen is. “Zij kunnen in iedere fase iets toevoegen: is het probleem dat het project wil aanpakken echt een probleem voor ouderen, zijn de vragenlijsten te begrijpen en wat vertellen de resultaten vanuit het perspectief van ouderen?”

Handvatten in plaats van blauwdruk

Het project wil de ouderen handvatten geven om ook echt toegevoegde waarde te hebben. “We geven trainingen en hebben onlangs een handboek gemaakt. We bieden geen blauwdruk voor participatie, maar willen ervoor zorgen dat ouderen ‘bewust’ deelnemen. Dat ze weten wat hun rol is, namens wie ze spreken en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Ook bieden we praktische informatie, bijvoorbeeld over beoordelen van een projectvoorstel. En soms komen er specifieke onderwerpen aan bod, zoals achterbanraadpleging.” Het project gaat daarbij vooral uit van ervaringen met participatie in de netwerken. “Die zijn er volop, want het project richt zich op ouderen van alle netwerken van het NPO. Genoeg stof om over te praten en te zien hoe een ‘probleem’ in een ander netwerk wordt opgelost.”

Meerwaarde zien

Knelpunten bij ouderenparticipatie zijn er volgens Wilbrink ook. “Het NPO richt zich op ouderen in een kwetsbare situatie. Die kunnen vaak moeilijker meedenken over projecten omdat dit een behoorlijke inspanning vraagt. Daarom spreken minder kwetsbare ouderen graag voor hen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat zij de ervaringen van kwetsbare ouderen inbrengen, en niet op de stoel van de wetenschapper gaan zitten.” Ook van de onderzoekers wordt een aanpassing gevraagd. Bijvoorbeeld projectplannen op tijd aanleveren zodat de ouderen zich goed kunnen voorbereiden. “Dat betekent wel dat zij daar tijd in moeten steken. En voordat zij dat doen moeten ze de meerwaarde van betrokkenheid van ouderen zien. Gelukkig begint dat door te dringen.”

Mooie kans

CSO ondersteunt ouderen nu bijna twee jaar bij hun participatie. “We willen uiteindelijk dat ouderen het gevoel hebben dat zij ondersteund worden en in het netwerk ook kunnen bereiken wat ze willen. En dat de stappen die mede door ouderen zijn gezet ook daadwerkelijk leiden tot verbeteringen in de zorg. Er valt nog veel te leren en te ontdekken, voor ons, voor ouderen, maar ook voor professionals. Het project is een mooie kans onze ambitie stem te geven.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...