Hein van Hout vertelt over Ketenzorg voor mensen met dementie

Een persoon met dementie vraagt zelden hulp bij de huisarts. Net als mantelzorgers, onder meer omdat ze niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Willen zij wel ondersteuning, dan moeten ze daar zelf achteraan. De huisarts heeft daarvoor slechts beperkt tijd en kan hooguit aangeven welke diensten er beschikbaar zijn. Hein van Hout, onderzoeker bij VUmc: 'Het is een barrière die wordt gevoeld. Er is proactieve en samenhangende zorg nodig. Een casemanager kan hierin een rol spelen, maar dat kost in eerste instantie geld. Met dit project onderzoeken we of die investering uiteindelijk betere zorg oplevert en op termijn ook kosten kan voorkomen.'

Ketenzorg dementie

Proefregio’s

Met het Landelijk Dementieprogramma, onderdeel van het programma Zorg voor Beter van VWS, zijn veel knelpunten rondom dementiezorg aangepakt. 'Ook in Amsterdam', vertelt Van Hout. 'In twee regio’s zijn casemanagers aangesteld. Deze maken een zorgplan voor de cliënt en houden het overzicht van de zorg die hij krijgt. Daarnaast hebben de regio’s een meldpunt waar cliënten, na melding van de huisarts, aan een casemanager gekoppeld worden. Verder is er een expertteam opgericht met onder meer een geriater en een dementieverpleegkundige. Zij bespreken maandelijks de casuïstiek. Tot slot zijn er betere afspraken gemaakt tussen zorgverleners. Bijvoorbeeld over inzet van crisisbedden als een oudere met een gebroken heup even moeten worden opgenomen.'

Kwaliteit en kosten

Het project Ketenzorg voor mensen met dementie onderzoekt de effecten van deze nieuwe aanpak. Van Hout: 'Gaat de kwaliteit van leven omhoog en is er minder zorg nodig? Een soortgelijke Amerikaanse studie wijst al uit dat ouderen met dementie minder gedragsproblemen vertonen en mantelzorgers minder ‘zorgstress’ ervaren. Een probleem is de financiering. Casemanagers, het meldpunt en het expertteam moeten worden betaald. We onderzoeken ook of die investering opweegt tegen de baten. Het is denkbaar dat de kosten op de lange termijn lager uitvallen doordat ouderen bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen.'

Idealisme

'We volgen cliënten twee jaar en meten twee keer per jaar resultaten. Bijvoorbeeld in hoeverre cliënten beperkt zijn in hun dagelijkse functioneren. Daarbij vergelijken we de proefregio’s met de regio’s die gebruikelijke zorg aanbieden.' Parallel aan het onderzoek wil het projectteam een ‘digitaal ketenzorgdossier’ realiseren, waarin cliëntinformatie verzameld wordt en waarmee casemanagers ondersteund worden. 'Het project is echt idealisme. Het is moeizaam om iets te veranderen in de bestaande weerbarstige zorg- en financiële structuren. Gelukkig krijgen we nu de kans om in ieder geval te onderzoeken of verandering nodig en nuttig is.'

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...