Financieringsmodellen voor NPO-innovaties

Naam project: Duurzame borging van samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen (INVEST)

Doel: onderzoeken wat knelpunten en mogelijkheden zijn voor financiering van NPO-projecten

Middel: gesprekken, klankbordgroep, model met inzicht in betrokken partijen, taken en financiering
Wie: Academisch Centrum Zorginnovatie Ouderen (ACZIO)

Projecten die de zorg moeten verbeteren houden zich bezig met wensen van ouderen, inzet van mantelzorgers, et cetera. Inhoud en uitvoering staan daarbij centraal. Wanneer het gaat over het betalen en borgen van diezelfde inhoud, wordt het al snel een stuk lastiger. Het gevolg: mooie plannen die uiteindelijk niet worden ingevoerd. Netwerk ACZIO gooit het daarom over een andere boeg. Met een project dat zich volledig richt op de financiële borging van de NPO-projecten.

Financieringsmodellen

Verschillende betrokkenen

Dat goed borgen van die financiën is volgens onderzoeker Arianne Theuws vaak zo moeilijk omdat er bij ouderenzorg veel verschillende financiële bronnen zijn. “Bijvoorbeeld als een wijkverpleegkundige die door de AWBZ wordt gefinancierd taken bij een huisartsenpraktijk gaat verrichten die weer op een andere manier wordt gefinancierd.” En ook verschillende belangen spelen een rol. “Denk aan het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Dat is voor huisartsen van belang, maar ook voor gemeenten. Dat kan discussie oproepen over bij wie de taak hoort. Stopt een subsidie, dan stopt vaak ook de praktijk.”

Voor alle netwerken

Netwerk ACZIO wil deze strubbelingen voortaan voorkomen en diende hiervoor een projectvoorstel in. “Zeker omdat samenwerking een kernelement is bij ouderenzorg. De programmacommissie van het NPO zag dat gelukkig ook en heeft ons gevraagd het project breder te trekken en ons project op alle netwerken te richten.” Inmiddels is de projectgroep dan ook bij alle netwerken aan tafel geschoven. “Eerst proberen we verwachte knelpunten boven tafel te krijgen. Daarvoor hebben we nu alle activiteiten, stappen, financiën en actoren geïnventariseerd.”

Extra taak?

Uit de inventarisatie blijkt dat multidisciplinair overleg overal terugkomt en een mogelijk knelpunt kan zijn. “De specialist ouderengeneeskunde bijvoorbeeld, krijgt een grotere rol dan voorheen en een fysiotherapeut wordt vaker vroegtijdig ingezet, ook bij overleggen. Is dat dan een extra taak die na de projectsubsidie ook extra bekostigd moet worden, of hoort dit al bij de taken van een fysiotherapeut?” INVEST NPO heeft nu alle taken in beeld gebracht en deze  worden voorgelegd aan stakeholders. “Vindt de verzekeraar of het zorgkantoor dat het standaard taken zijn of zijn er extra investeringen nodig?”

Helderheid scheppen

 “We hebben nog geen pasklare antwoorden”, vertelt Theuws. “Maar het is goed om eens op een rijtje te hebben wat er speelt en wat iedereen daarvan vindt. Daarover willen we helderheid scheppen, onder meer met een boekje waarin we bouwstenen aanleveren voor het omgaan met verschillende belangen en financieringsstromen. Uiteindelijk dragen we met dit project vooral bij aan de systeemdiscussie. Zeker voor het NPO van belang, waar zoveel verschillende partijen samenwerken. Financiële borging zorgt ervoor dat die samenwerking ook standhoudt.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten