Onderzoeker Rose-Marie Droës over LPD-plus MO

Anders omgaan met de geestelijke achteruitgang van mensen met dementie. Dat stimuleert Ouderennet VUmc en partners. Door gerichte ondersteuning en activiteiten aan te bieden die het functioneren en de levenskwaliteit van patiënten bevorderen. En door mantelzorgers bij hun zware taak te ondersteunen. Projectleider en VUmc-professor dr. Rose-Marie Dröes: 'We raden dit 'ontmoetingscentramodel' aan boven de reguliere dagbehandeling omdat het veel betere resultaten laat zien.'

'Het implementatietraject 'Transitie van reguliere dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling plus mantelzorgondersteuning in de wijk' richt zich op het omvormen van de reguliere dagbehandeling in verpleeghuizen tot laagdrempelige dagbehandeling met daarbij mantelzorgondersteuning in de wijk', vertelt Dröes. 'De gedachte erachter is dat mensen met dementie en hun mantelzorgers leren omgaan met de gevolgen van dementie. En daardoor beter en langer zelfstandig blijven functioneren.'

Effectieve aanpak

De hoogleraar van de afdeling Psychiatrie doet al zo'n 30 jaar onderzoek naar de ontwikkeling en effectevaluatie van zorg- en ondersteuningsinterventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 'Uit onze onderzoeken blijkt dat een breed opgezet ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun verzorgers veel effectiever is dan reguliere dagbehandeling. Mensen met dementie vertonen minder gedrags- en stemmingsproblemen, er is een grotere sociale integratie en verpleeghuisopnames worden uitgesteld. Door mee te doen aan het ondersteuningsprogramma leren mantelzorgers beter voor zichzelf zorgen, krijgen het thuis beter voor elkaar en houden het langer vol.'

Wijkvoorziening

Binnen het NPO wordt dit alternatief voor de reguliere dagbehandeling daarom breder verspreid over ons land. Met succes. Inmiddels zijn er 118 centra, waarvan een deel daadwerkelijk de transitie heeft gemaakt van intramurale dagbehandeling naar laagdrempelige dagbehandeling in de wijk volgens het model Ontmoetingscentra. Dat wil zeggen dat ze niet meer alleen begeleiding bieden aan mensen met dementie maar ook ondersteuning aan de mantelzorgers. In de ontmoetingscentra, in alle gevallen buiten het verpleeghuis, kunnen mensen met dementie terecht voor de dagsociëteit waar individuele of groepsactiviteiten worden aangeboden. Voor mantelzorgers zijn er bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, een gespreksgroep, een wekelijks spreekuur, een maandelijks centrumoverleg, respijtzorg en praktische hulp bij het regelen van zorg thuis en zonodig verpleeghuisopname.

Laagdrempelig met een ander aanbod

'Het ontmoetingscentramodel onderscheidt zich van het huidige aanbod van dagbehandeling ook door de gekozen insteek van de zorg. Die is niet alleen gefocust op de zelfredzaamheid of dagbesteding, maar vooral ook op het emotioneel omgaan met de gevolgen van dementie en sociale participatie', legt Dröes uit. 'Het is een samenwerking tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger. Het aanbod is erop gericht om door activiteiten het zelfbeeld positief te beïnvloeden, sociaal contact te behouden en mensen te helpen bij het accepteren van hun beperkingen. Daarbij wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden van mensen. En van daaruit welke ondersteuning cliënten en mantelzorgers nodig hebben.'

Eerder gerichte behandeling

Hoewel het project succesvol is, zijn er volgens Dröes nog verbeteringen mogelijk. 'Vaak wachten verwijzers en familieleden nog te lang met het zoeken van hulp. Dat is jammer. Juist omdat gerichte dagbehandeling en activiteiten in het ontmoetingscentrum kunnen voorkomen dat mensen met dementie snel achteruitgaan. We hopen daarom dat zij eerder de stap zetten naar de inloop in een ontmoetingscentrum. De drempel voor dagbehandeling in een verpleeghuis is veel hoger.'

Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren

Dröes en haar team hebben ook de mogelijkheden van verspreiding van de ontmoetingscentra in Nederland onderzocht. 'Onderdeel daarvan was onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de omvorming naar een laagdrempelige wijkvoorziening. De bedoeling is dat we met de uitkomsten een draaiboek maken met daarin de stappen die je moet nemen om succesvol een laagdrempelige dagbehandeling op te zetten.' Het draaiboek dat inzicht geeft in de ontwikkelingsfasen en praktische organisatie van laagdrempelige dagbehandeling is inmiddels klaar en te bestellen bij de website van het VUmc. Meer over het draaiboek en de implementatie lees je op de Aanpak pagina.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...