Transmurale Zorg

Een warme overdracht van ziekenhuis naar 'thuis'

Mevrouw Smits, 85 jaar, heeft haar heup gebroken en wordt door haar huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Na de operatie en een kort verblijf in het ziekenhuis mag mevrouw Smits weer naar huis.

Maar wat nu?

Zorgvuldig en efficiënt zorgproces

Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuis, thuiszorgorganisaties, eerstelijn, verpleeg-, revalidatie- en verzorgingshuizen en mantelzorger samen om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren. Om het zorgproces van mevrouw Smits zorgvuldig en efficiënt te laten verlopen, bespreken alle betrokken partijen onderling hoe de overdracht voor mevrouw Smits het beste geregeld kan worden. Door middel van duidelijke afspraken over samenwerking, afstemming en regie.

Tools transmurale zorg

Gebruik deze tools om meer kennis op te doen over transmurale ouderenzorg of om de transmurale zorgbrug in jouw regio te implementeren.

E-learning Transmurale ZorgE-learning

E-learning: leer op elk gewenst moment van de dag wat transmurale zorg inhoudt.

Naar de gratis e-learning

Infographic Transmurale ZorgbrugInfographic

Infographic: stap voor stap op weg naar goede transmurale zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Bekijk de infographic

Overzichtskaart Transmurale ZorgOverzichtskaart

Bekijk het overzicht van alle instellingen in Nederland die bezig zijn met de Transmurale Zorgbrug.

Bekijk de kaart


Binnenkort vind je hier ook een informatiefolder voor patiënten. De tools zijn ontwikkeld door specialisten uit verschillende vakgebieden. Zo combineren we praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. En ontwikkelen we met elkaar een nieuwe toekomstbestendige werkwijze voor wijkverpleegkundigen, huisartsen, behandelend specialisten en natuurlijk mevrouw Smits zelf.

Themateam Transmurale Zorg

In het themateam Transmurale Zorg zitten een expert, een zorgprofessional en een oudere. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanjagen en in beweging houden van het onderwerp.
Bekijk het themateam

Leergemeenschap

In de Leergemeenschap Transmurale Zorg worden teams uit diverse regio’s in het land uitgenodigd om met elkaar stappen te zetten in de implementatie van transmurale zorg. Experts en ervaringsdeskundigen ondersteunen hen daarbij door het geven van presentaties en het delen van ervaringen.
Meer over de leergemeenschap

Meer geld voor eerstelijns verblijf

Het ministerie van VWS verhoogt het budget voor eerstelijns verblijf structureel met 33 miljoen euro. Deze zorg – onderdeel van de Zorgverzekeringswet – is bedoeld voor kwetsbare ouderen die thuis wonen maar tijdelijk intensievere zorg nodig hebben. Daarnaast krijgen specialisten ouderengeneeskunde meer mogelijkheden om buiten een verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Lees meer over de verhoging van het budget.

Meer weten?

Wil je meer weten, mis je informatie of heb je een idee voor een tool, bel of mail ons gerust! Blijf op de hoogte en abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter en Facebook.

Zelf aan de slag met innovaties

Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn NPO-project

Minder functieverlies en sterfte na ziekenhuisopname door brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg.

Behoud zelfredzaamheid met HerstelZorgProgramma NPO-project

Het HerstelZorgProgramma voorkomt dat kwetsbare ouderen minder zelfredzaam worden na een ziekenhuisopname en versnelt hun herstel.

ZPH: Zorgprogramma voor Preventie en Herstel na ziekenhuisopname NPO-project

Ziekenhuiszorg verbeteren door snelle inventarisatie van problemen, gevolgd door directe aanpak en nazorg na opname.

Profyd: ouderen na een operatie sneller op de been

Ouderen herstellen sneller na een operatie door voor de ingreep trainings- en voedingsprogramma te volgen.

Aandacht voor ouderen in Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

In ziekenhuizen met het keurmerk 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis' is er minder achteruitgang na ziekenhuisopname bij kwetsbare ouderen.

Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2) NPO-project

Beter zelfstandig functioneren na ziekenhuisopname met protocol gericht op kwaliteit van leven.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten