Themateam Transmurale Zorg

Het themateam Transmurale Zorg van BeterOud bestaat uit een expert, een zorgprofessional, een ouderenvertegenwoordiger en een inhoudelijk adviseur van Vilans of Movisie. Samen werken zij aan een inhoudelijk thema, in dit geval Transmurale Zorg. Het themateam is verantwoordelijk voor het aanjagen en in beweging houden van het onderwerp.

Themateam Transmurale Zorg

Door hun uitgebreide netwerk kunnen de leden van het themateam bij hun achterban achterhalen welke vragen er spelen in het veld. Zij onderhouden contacten met netwerkcoördinatoren, organiseren leergemeenschapsbijeenkomsten en plaatsen oproepen op de website om ook kennis en vragen uit het veld op te halen. Zij zijn een belangrijk middel voor het verzamelen, verrijken en het verspreiden van kennis.

Corine van MaarCorine van Maar

Inhoudelijk adviseur en Expert Kwetsbare ouderen en dementie

'Al sinds het begin van het NPO in 2008 ben ik betrokken bij het NPO. Eerst als stuurgroepslid bij het NIVO (nu NUZO), het regionale netwerk in Utrecht, waar ik kartrekker was van een project over migrante ouderen. Later ben ik projectleider geworden Transmurale ouderenzorg Zeeland.
Momenteel ben ik met veel plezier trekker en dagvoorzitter van de leergemeenschap Transmurale Zorg.'

'Leefwereld van de cliënt centraal zetten'

'Ouderenzorg, in het bijzonder zorg voor kwetsbare ouderen, houdt mij al jarenlang bezig. Als professional, adviseur, beleidsmaker, zorginkoper en als dochter. Ik heb gewerkt vanuit de inhoud en vanuit de organisatorische kant. Wat gebeurt er veel in de wet- en regelgeving! Hoe gaan alle partijen op het gebied van ouderenzorg daar vorm aan geven? Hoe blijft de zorg voor ouderen goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe kan je de leefwereld van de cliënt daarin centraal zetten?'

'Ik streef in mijn werk vooral naar ‘samen aan de slag’. Want door samenwerking in de ouderenzorg wordt 1 + 1 ineens 3! Toch zal dat in de praktijk nog een flinke uitdaging zijn.'

Gonny de VriesGonny de Vries

Ouderenvertegenwoordiger

'Ik ben vanaf de start (2008) van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) betrokken als lid van het Ouderenpanel Geriatrisch Netwerk West-Friesland (GNWF). Doel van het NPO is om de oudere centraal te stellen in eigen zorgproces, waarbij wensen én mogelijkheden leidend zijn in de ondersteuningsbehoefte.'

De vraag van de oudere

'Om dit te bereiken zijn er vele innovatieve projecten gestart waarvan de meest effectieve in de loop van de komende jaren landelijk worden geborgd. Eén van deze projecten is de Transmurale Zorgbrug die mij bijzonder aanspreekt omdat ik als lid van de cliëntenraad Westfriesgasthuis dit graag in ons ziekenhuis zie verwezenlijkt, wat al aardig lukt. Om dit in zoveel mogelijk ziekenhuizen tot stand te kunnen brengen is een Leergemeenschap Transmurale Zorg opgezet waar men met elkaar kijkt en deelt hoe dit ook in eigen regio toe te passen.'

'Ik zet mij hiervoor in omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen de beste zorg en ondersteuning krijgt op het moment dat men het nodig heeft, en dat kan alleen maar wanneer het ook echt voldoet aan de wens/vraag van de oudere zelf!'

Tineke van DisTineke van Dis

Wijkverpleegkundige

'Naast zorgverlener ben ik ook actief in het geven van informatie en scholing over het herkennen van kwetsbaarheid en de begeleiding van (kwetsbare) ouderen.'

Positieve gezondheid

'Ik draag graag bij aan goede transmurale zorg: want met een goede overdracht van 1e naar 2e én van 2e naar 1e-lijn krijgen (kwetsbare) ouderen de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Wanneer alle partijen hier hun verantwoording in nemen, stimuleren ze de positieve gezondheid van (kwetsbare) ouderen.

Positieve gezondheid (Hubert): 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.'

Astrid de BoerAstrid de Boer

Senior adviseur

'Ik ben sinds 2011 werkzaam bij de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) ZorgImpuls in Rotterdam en omgeving. Ik hou me bezig met lokale samenwerkingsvraagstukken binnen de ouderenzorg, wijkverpleging en palliatieve zorg, drie thema’s die veel raakvlakken met elkaar hebben.'

'Ouderenzorg heeft daarbij een warm plekje in mijn hart; zowel op persoonlijk vlak als in mijn werk als adviseur in de eerstelijnsgezondheidszorg. Ik geloof er sterk in dat door samenwerking meer bereikt wordt en je met elkaar de toekomst voor de ouderenzorg kunt vormgeven. Het gaat tenslotte ook om mijn eigen toekomstplaatje en dat van mijn ouders.'

Samenhang landelijk beleid en praktische uitwerking

'Als ROS’en weten we goed wat zich op regionaal gebied afspeelt en kunnen we met professionals en burgers de lokale situatie verder vormgeven en in gezamenlijkheid de balans opmaken wat nodig is in de transmurale ouderenzorg. Het gaat niet alleen maar om wat jij als individuele partij op dit vlak kunt betekenen, maar veel meer in samenhang door de keten heen. Dus met burgers, informele netwerken, welzijn, gemeenten, professionals in de eerstelijn (zoals de wijkverpleegkundigen, huisartsen en paramedici), ziekenhuizen etc. Vanuit de ROS’en zoeken we hierin de samenhang tussen landelijk beleid en praktische uitwerking. Een mooie opdracht die leidt tot mooie initiatieven van klein tot groot.

Lotte BergenLotte Bergen

Adviseur Persoonsgerichte Zorg

'Sinds 2016 ben ik betrokken bij de leergemeenschap Transmurale Zorg vanuit mijn rol als adviseur persoongerichte zorg bij Vilans. Het bewerkstelligen van een (meer) soepele overgang tussen ziekenhuis en thuis voor kwetsbare ouderen vind ik belangrijk. De achteruitgang in gezondheid, het ziek zijn en het te maken krijgen met de zorg is ingrijpend genoeg en zeker geen eigen keuze.'

Aansluiten bij de wensen en behoefte van de cliënt

'Ik wil me inzetten voor juist deze doelgroep die steeds minder in staat is dat voor zichzelf te doen. Ik wil dat zij zich gehoord voelen, dat er aangesloten wordt bij hun wensen en behoeften en dat dit op een prettige manier gebeurt.'

Samenwerking en gezamenlijke denkkracht

'Mijn bijdrage lever ik door partijen die deze ouderen (in de regio) kunnen ondersteunen bij elkaar te brengen in een leergemeenschap. Ik geloof in het bundelen van krachten en het maximaal samenwerken en benutten van de gezamenlijke denkkracht. Binnen de leergemeenschappen hebben we een mooie, gevarieerde groep mensen bij elkaar. Elke keer weer bewijzen ze hoeveel je samen kunt bereiken!'

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten