Themateam Transmurale Zorg

Het themateam Transmurale Zorg van BeterOud bestaat uit een expert, een zorgprofessional, een ouderenvertegenwoordiger en een inhoudelijk adviseur van Vilans of Movisie. Samen werken zij aan een inhoudelijk thema, in dit geval Transmurale Zorg. Het themateam is verantwoordelijk voor het aanjagen en in beweging houden van het onderwerp.

Themateam Transmurale Zorg

Door hun uitgebreide netwerk kunnen de leden van het themateam bij hun achterban achterhalen welke vragen er spelen in het veld. Zij onderhouden contacten met netwerkcoördinatoren, organiseren leergemeenschapsbijeenkomsten en plaatsen oproepen op de website om ook kennis en vragen uit het veld op te halen. Zij zijn een belangrijk middel voor het verzamelen, verrijken en het verspreiden van kennis.

Corine van MaarCorine van Maar

Inhoudelijk adviseur en Expert Kwetsbare ouderen en dementie

'Al sinds het begin van het NPO in 2008 ben ik betrokken bij het NPO. Eerst als stuurgroepslid bij het NIVO (nu NUZO), het regionale netwerk in Utrecht, waar ik kartrekker was van een project over migrante ouderen. Later ben ik projectleider geworden Transmurale ouderenzorg Zeeland. Momenteel ben ik met veel plezier trekker en dagvoorzitter van de leergemeenschap Transmurale Zorg.'

'Leefwereld van de cliënt centraal zetten'

'Ouderenzorg, in het bijzonder zorg voor kwetsbare ouderen, houdt mij al jarenlang bezig. Als professional, adviseur, beleidsmaker, zorginkoper en als dochter. Ik heb gewerkt vanuit de inhoud en vanuit de organisatorische kant. Wat gebeurt er veel in de wet- en regelgeving! Hoe gaan alle partijen op het gebied van ouderenzorg daar vorm aan geven? Hoe blijft de zorg voor ouderen goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe kan je de leefwereld van de cliënt daarin centraal zetten?'

'Ik streef in mijn werk vooral naar ‘samen aan de slag’. Want door samenwerking in de ouderenzorg wordt 1 + 1 ineens 3! Toch zal dat in de praktijk nog een flinke uitdaging zijn.'

Gonny de VriesGonny de Vries

Ouderenvertegenwoordiger

'Ik ben vanaf de start (2008) van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) betrokken als lid van het Ouderenpanel Geriatrisch Netwerk West-Friesland (GNWF). Doel van het NPO is om de oudere centraal te stellen in eigen zorgproces, waarbij wensen én mogelijkheden leidend zijn in de ondersteuningsbehoefte.'

De vraag van de oudere

'Om dit te bereiken zijn er vele innovatieve projecten gestart waarvan de meest effectieve in de loop van de komende jaren landelijk worden geborgd. Eén van deze projecten is de Transmurale Zorgbrug die mij bijzonder aanspreekt omdat ik als lid van de cliëntenraad Westfriesgasthuis dit graag in ons ziekenhuis zie verwezenlijkt, wat al aardig lukt. Om dit in zoveel mogelijk ziekenhuizen tot stand te kunnen brengen is een Leergemeenschap Transmurale Zorg opgezet waar men met elkaar kijkt en deelt hoe dit ook in eigen regio toe te passen.'

'Ik zet mij hiervoor in omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen de beste zorg en ondersteuning krijgt op het moment dat men het nodig heeft, en dat kan alleen maar wanneer het ook echt voldoet aan de wens/vraag van de oudere zelf!'

Tineke van DisTineke van Dis

Wijkverpleegkundige

'Naast zorgverlener ben ik ook actief in het geven van informatie en scholing over het herkennen van kwetsbaarheid en de begeleiding van (kwetsbare) ouderen.'

Positieve gezondheid

'Ik draag graag bij aan goede transmurale zorg: want met een goede overdracht van 1e naar 2e én van 2e naar 1e-lijn krijgen (kwetsbare) ouderen de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Wanneer alle partijen hier hun verantwoording in nemen, stimuleren ze de positieve gezondheid van (kwetsbare) ouderen.

Positieve gezondheid (Hubert): 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.'

Franca van RosmalenFranca van Rosmalen

Kennismanager ROS Robuust

'Door partijen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, lokaal en regionaal, intra- en extramuraal, met elkaar te verbinden, lukt het steeds beter om vanuit een gezamenlijke agenda duurzame samenwerking op het gebied van ouderenzorg te realiseren. Mijn belangrijkste drive om dit werk te doen, is de overtuiging dat gezondheidszorg een bijdrage moet leveren aan de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van mensen.'

Nieuwe generatie ouderenzorg

'Door actief betrokken te zijn bij het ROS-netwerk ouderenzorg en het themateam Transmurale Zorg, kan ik een bijdrage leveren aan het verspreiden van opgedane kennis en ervaringen en aan het verder doorontwikkelen van de nieuwe generatie ouderenzorg: ouderenzorg die wordt ontwikkeld samen met de ouderen en die is gericht op vitaliteit, het behoud van eigen regie en kwaliteit van leven. Ouderenzorg waarin daarnaast aandacht is voor ouderen die daar meer dan gemiddeld zorg en ondersteuning bij nodig hebben.'

Lotte BergenLotte Bergen

Adviseur Persoonsgerichte Zorg

'Sinds 2016 ben ik betrokken bij de leergemeenschap Transmurale Zorg vanuit mijn rol als adviseur persoongerichte zorg bij Vilans. Het bewerkstelligen van een (meer) soepele overgang tussen ziekenhuis en thuis voor kwetsbare ouderen vind ik belangrijk. De achteruitgang in gezondheid, het ziek zijn en het te maken krijgen met de zorg is ingrijpend genoeg en zeker geen eigen keuze.'

Aansluiten bij de wensen en behoefte van de cliënt

'Ik wil me inzetten voor juist deze doelgroep die steeds minder in staat is dat voor zichzelf te doen. Ik wil dat zij zich gehoord voelen, dat er aangesloten wordt bij hun wensen en behoeften en dat dit op een prettige manier gebeurt.'

Samenwerking en gezamenlijke denkkracht

'Mijn bijdrage lever ik door partijen die deze ouderen (in de regio) kunnen ondersteunen bij elkaar te brengen in een leergemeenschap. Ik geloof in het bundelen van krachten en het maximaal samenwerken en benutten van de gezamenlijke denkkracht. Binnen de leergemeenschappen hebben we een mooie, gevarieerde groep mensen bij elkaar. Elke keer weer bewijzen ze hoeveel je samen kunt bereiken!'

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten