Aanbevelingen voor langer zelfstandig wonen

‘Wordt iemand oud of krijgt hij psychische problemen? Tot voor kort was dan het standaardantwoord: 24/7 in een tehuis of instelling.’ Aldus Marnix Norder in het eindrapport van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. ‘Die standaardaanpak had grote voordelen. Als oudere leverde je je AOW in, en in ruil daarvoor kreeg je zakgeld en alle benodigde diensten waren gratis beschikbaar. Maar je kon niet zelf bepalen wanneer je er gebruik van maakte. Zo laat werd je gewassen, de dagbesteding had een vast programma. Dat is niet meer van deze tijd. Mensen willen zeggenschap houden over hun leven.’

Download rapport (pdf)

Meer geschikte woningen nodig

Het driekoppige Aanjaagteam voerde ruim 360 gesprekken met alle mogelijke betrokkenen, onder wie ouderen en vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. En de trend is duidelijk, concludeert het Aanjaagteam: mensen blijven langer zelfstandig wonen.

Tegelijkertijd vindt ruim 60% van de ouderen dat er voor hen nog te weinig variatie is op de woningmarkt. Woningcorporaties moeten dan ook zorgen voor meer betaalbare geschikte woningen, stelt het Aanjaagteam.

Op tijd aanpassingen doen aan je woning

Maar ook voor ouderen zelf heeft het team een duidelijke aanbeveling. ‘Realiseer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je woning, je maatschappelijke ondersteuning en je welzijn. Het is belangrijk om je op tijd voor te bereiden op het leven met een beperking: verhuizen of je woning aanpassen.’
De gemeente moet burgers daar trouwens wel tijdig en beter over informeren vindt het team. ‘Daaraan ontbreekt het nog vaak en dat hindert de zelfredzaamheid.’

Tijd voor een Blijverslening

De kosten van woningaanpassingen kunnen bovendien flink oplopen. Daarom heeft het Aanjaagteam de Blijverslening bedacht, samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Norder: ‘Als je 85 bent, geeft een bank je vaak geen lening. En je geld zit in je huis. De blijverslening biedt dan een oplossing: de gemeente staat garant. Die krijgt de verbouwingskosten later terug uit de verkoop van je huis.’

Hofjes mogen niet verdwijnen

Daarnaast moeten gemeenten zorgen voor voldoende beschutte woonvormen, aldus het Aanjaagteam. ‘Er blijft een groep mensen (onder wie ouderen) die niet langer zelfstandig kunnen wonen, maar ook geen langdurige zorg nodig hebben. Voor hen is zo’n beschutte vorm nodig, denk bijvoorbeeld aan een hofje.’

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten