Wat is belangrijk bij gezond ouder worden?

07 oktober 2016

Geef jouw aanvullingen op de conceptagenda 'Gezond ouder worden'

Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. ZonMw hoort graag hoe jij vindt dat een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.

Welke thema’s rond gezond ouder worden vind jij belangrijk? Welke onderzoeksvragen zijn er? En wat is er al bekend?

Momenteel zijn een aantal experts bezig om in hun regio de praktijk, het onderzoek, het onderwijs en het beleid voor gezond ouder worden in beeld te brengen. Dit levert een conceptagenda Gezond ouder worden op: een overzicht projecten, beleid, goede voorbeelden en de wetenschappelijk stand van zaken (op hoofdlijnen). Wat zijn jouw aanvullingen op deze conceptagenda?.

Digitale raadpleging: 5 t/m 17 oktober

Geef nog tot en met 17 oktober je aanvullingen op deze agenda via de digitale vragenlijst.

Integraal levensloopbeleid

Met de agenda wil ZonMw voeding geven aan een integraal levensloopbeleid voor Nederland, dat alle generaties meeneemt. Jij kunt hier dus invloed op uitoefenen door jouw aanvullingen door te geven via de digitale vragenlijst. De agenda zal een aantal richtinggevende thema’s aanwijzen, waarop het beleid zich integraal zou moeten richten, over ministeries en sectoren heen. De conceptagenda ‘Gezond ouder worden’ bestaat uit 4 domeinen:

  • Kwaliteit van leven en gezondheid in het licht van ouder worden.
  • Economische en sociale productie met het stijgen van de jaren.
  • Beleid en infrastructuur met betrekking tot veroudering.
  • Duurzaamheid van het zorg- en welzijnssysteem en bijbehorende voorzieningen.

De Engelstalige strategische onderzoeksagenda van het Joint Programming Initiative More Years, Better Lives geeft meer informatie over wat deze domeinen inhouden.

Vervolg

De conceptagenda en de aanvullingen worden in een geselecteerd gezelschap besproken tijdens een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Het doel van deze bijeenkomst is om een plan van aanpak te ontwikkelen voor een breed draagvlak voor de agenda ‘Gezond ouder worden’.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten