Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is een groot programma met als doel om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Het programma is gestart in 2008 en loopt tot en met 2016. In deze periode zijn meer dan 125 vernieuwende projecten uitgevoerd. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.

Aanpak

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren door een samenhangend zorgaanbod te ontwikkelen dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het Programma werkt hieraan door:  

Innovatieve projecten


Het gaat om innovatieve projecten en experimenten om de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Bekijk het overzicht van NPO-projecten.

Regionale samenwerking

Ruim 650 partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg hebben, samen met ouderen de krachten gebundeld. Zij werken samen in 8 regionale netwerken.

Het betrekken van ouderen


Ouderen hebben binnen het programma een belangrijke stem. Hun wensen staan centraal en ouderen denken mee in projecten (lees meer: ouderen)

NPO: fase 1 en fase 2

Het Nationaal Programma Ouderenzorg fase één (2008-2013) beschikte over een budget van 80 miljoen euro. Hiervan zijn 75 transitie-experimenten, onderzoeksprojecten en implementatieprojecten en acht regionale netwerken gefinancierd. De experimenten van de netwerken richten zich op een herorganisatie van zorg en welzijn, vanuit de vraag van ouderen. Veel projecten starten met het tijdig opsporen van problemen bij ouderen, het opstellen van een zorgplan en goede afstemming en coördinatie.

Voor fase twee (2014-2016) is 9 miljoen euro beschikbaar om de resultaten verder te verspreiden en te borgen. Implementatie en verspreiding wordt gestimuleerd in de vorm van subsidies voor implementatieactiviteiten. Het platform BeterOud zet zich, in samenwerking met de acht regionale netwerken, ervoor in dat de meest kansrijke inzichten en opbrengsten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg breder toegepast worden en zo een plek krijgen in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Doelstelling in deze fase is tevens om de speciale NPO-werkwijze te borgen. Hierin staan de behoeften van ouderen centraal, wordt over domeinen en disciplines regionaal samengewerkt en worden vernieuwingen systematisch geprioriteerd, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Onderzoeksinstrument: Minimale Data Set

Binnen het NPO-programma is een meetinstrument ontwikkeld waarmee het effect van de initiatieven in kaart wordt gebracht. Dit meetinstrument, de Minimale Data Set (MDS), bestaat uit gevalideerde onderzoeksvragen, voor de zorgvragers en mantelzorgers. De Engelse naam voor de landelijke database is TOPICS-MDS. Dit staat voor The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum Data Set. Dit heeft een database opgeleverd met gegevens van meer dan 38.000 ouderen en meer dan 4.000 mantelzorgers. De vragenlijsten en meer informatie staat op de Engelstalige website www.topics-mds.eu. Of lees het wetenschappelijk artikel over TOPIC-MDS (pdf) in het Tijdschrift van Gerontologie en Geriatrie.

Verspreiden en toepassen in de praktijk

Om de resultaten van de NPO-projecten verder te verspreiden, en de toepassing in de praktijk te stimuleren is in opdracht van ZonMw in april 2015 het platform BeterOud gestart met bijbehorende website BeterOud.nl. Op deze website is een deel van de eerdere NPO-website overgenomen.

Publicatie

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten