Verslag bijeenkomst Landelijk Netwerk Dementie 12 september 2016

In de bijeenkomst van 12 september 2016 is het bestuur van LND in gesprek gegaan met de leden over hoe draagvlak versterkt kan worden onder de dementienetwerken en ketenregisseurs. Het doel was om de vragen te beantwoorden hoe de leden nog beter de krachten kunnen bundelen en hoe het beste de inbreng van de netwerken georganiseerd kan worden in de komende overleggen met belangrijke stakeholders.

Daarnaast zijn er een twee presentaties geweest. Denijs de Guijt lichtte de stand van zaken toe wat betreft het Deltaplan Dementie en specifiek de stand van zaken wat betreft 'Het praktijk verbeter Programma'. Jelle Vrijssen sprak over het plan van Zorgverzekeraars Nederland: 'Samen op weg'.

Welkom en toelichting op het programma door Hansje Pontier, namens de stuurgroep

 • Ondanks al die verschillen is er genoeg waar wij elkaar op kunnen vinden.
 • Als we staan voor wat we doen, moeten we zorgen dat we kracht tonen.
 • We sluiten dit uur af met afspraken.

Positie en structuur van het Landelijk Netwerk Dementie

Zie ook de de presentatie (pdf).

 • Organisatie nu
 • Waarom is versterking nodig
 • Wat willen we (eerder geschreven advies)
 • Welke stappen kunnen we zetten (korte en lange termijn)

Overleg en bepalen voortgang met aanwezigen:

 • Reacties op de vraag delen we de doelen:
  • Naast netwerkzorg ook welzijn noemen.
  • Vraag: wat is nu goede ketenzorg? We kunnen wel een definitie gebruiken.
  • Serieuze gesprekspartner: wat vertegenwoordig je namens de netwerken, voor wie ben je serieuze gesprekspartner? Tip: vergelijking met CVA-ketens: gesteund door de beroepsgroepen en daar zit een verplichting op het moment dat je er niet aan committeert (haal de vrijblijvendheid weg). Denk aan ziektekostenverzekeraars (kijk in de keuken bij anderen). Wie zou ik vertegenwoordigen?
 • Hoe verhouden wij ons tot andere partijen als Alzheimer Nederland?
 • Voorbeeld Deltaplan Dementie: zitten de ketencoördinatoren op persoonlijke titel maar je moet het landelijk netwerk ketencoördinatoren vertegenwoordigen.
 • Wat als je er niet bij bent als LND, wat gaat er dan mi? Wij weten wat er speelt in al die regio’s, ga naar de praktijk. We zijn vertegenwoordiger namens de ketens. Voorbeeld van onze toegevoegde waarde: Wij weten wat er aan goede initiatieven al gebeurt in alle regio’s. Het DPD was een top-down plan. Wij hebben ingebracht: kijk nu eerst naar wat er al gebeurt.
 • We moeten aan tafel zitten bij het plan van de zorgverzekeraars: zij gaan kijken naar de succesfactoren van de ketens, maar wij zijn hier tot op heden niet bij uitgenodigd.
 • Wij weten van de hoed en de rand.
 • Toevoeging bij de doelen dat wij gevraagd worden.
 • Wij zijn de enige partij in Nederland die in staat is om de zorgstandaard te implementeren.
 • Doel: onze kennis voor een integrale aanpak voor mensen met dementie en hun netwerk is van toegevoegde waarde bij de planvorming. Anders mis je al een stap in de borging.
 • 'Wij zijn onafhankelijk' toevoegen.
 • Spanning of wij als een stem kunnen gaan spreken, hangt af waarvoor je gaat. Reactie: op de grote lijnen, belangrijkste items. Niet op de details. We hebben netwerken met praktische kennis en veel knowhow over wat er gebeurt en dat over het voetlicht brengen. We moeten aan tafel bij de planvorming anders mis je al een stap in de borging.
 • We moeten organiseren dat we bij iedereen de feedback ophalen.
 • We zijn klein begonnen bij de cliënt en we zijn uitgegroeid tot netwerken, we moeten andere partners naast ons krijgen: Alzheimer Nederland ondersteunt dit initiatief.
 • Ketenzorg bij dementie is NOODZAKELIJK.
 • Jullie zijn al een serieuze partner maar nu nog een formele partner.

Conclusie: er is genoeg draagvlak om te onderzoeken hoe het LND een sterkere positie in kan nemen. Bij de stemming of de aanwezigen positief staan tegenover het voorstel werden zeker driekwart van de handen opgestoken. Een aantal aanwezigen meldt zich om in een voorbereidingsgroep actief hiermee aan de slag te gaan. Hiervan is een lijstje gemaakt. Anderen wordt gevraagd om erover na te denken en kenbaar te maken of ze actief mee willen doen.

Aanwezigen op bijeenkomst 12 september

Stand van zaken planontwikkeling

Vanuit het Deltaplan Dementie zijn het 'Praktijk Verbeter Programma' en het programma 'Samen op weg' geïnitieerd.

Het Delta Plan Dementie (DPD)

Denijs Guijt (directeur DPD) licht stand van zaken toe. DPD = plan en platform (bruggen slaan samen) 8 jaar. Lidmaatschap voor de netwerken: instap fee is € 2000,- en vervolgens per jaar € 750,-. Oproep dat de ketens massaal lid worden.

 • Onderzoek: Memorabel (ZonMw)
 • Dementie vriendelijke samenleving: campagne gestart. Trekker: Alzheimer Nederland (samen met PGGM)
 • Samen bouwen aan betere dementie
  • Praktijkverbeterprogramma: Vilans (trekker) samen met de andere kennisinstituten en andere stakeholders waaronder aantal keten coördinatoren.
   • Professionals ondersteunen
   • Organisatie kant ketens en netwerken
   • Helderheid financiering (populatie gerichte financiering)
   • Kennis infrastructuur
   • Goede registratie: spiegelinformatie
   • Actualisatie van de zorgstandaard
  • Actieplan casemanagement dementie, zie kamerstuk (doc) en bijlage (pdf).
 • 10 bouwstenen. Er was geen discussie over de noodzaak, geen discussie over het casemanagement.

Samen op weg

Jelle Vrijsen, licht plan van ZN 'Samen op weg' toe. Samen op weg naar uitkomsten sturing netwerken dementie:

Het plan is onderdeel  van DPD. Het kan op de samenwerking beter: ook tussen de zorgverzekeraars want het moet uniformer. We willen een duidelijk beeld krijgen van wat de bepalende factoren van netwerkzorg zijn. Wat zijn de sleutelfactoren van goede netwerkzorg. Brede scoop kwetsbare ouderen, specifieke scoop dementiezorg.
We willen dat als volgt gaan doen:

 • Koppelen aan uitkomst indicatoren (en minder aan procesindicatoren). Hierbij denken we aan de uitkomstindicatoren Vilans + kosten en die willen we koppelen aan de sleutelfactoren van goede netwerkzorg. In toekomst willen wij dat gaan koppelen aan ons inkoopbeleid (uniformiteit)

Vraag uit de zaal: heeft dit invloed op het inkoopbeleid wijkverpleging? Niet in 2017 en 2018 is nog de vraag.

 

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten