Verslag bijeenkomst Landelijk Netwerk Dementie 6 juni

Op 6 juni 2016 vond de bijeenkomst van het Landelijke Netwerk Dementie plaats in Utrecht. Ketenregisseurs, casemanagers en beleidsmedewerkers van verschillende netwerken dementie kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen over de zorg voor mensen met dementie en de organisatie ervan. Het thema van deze bijeenkomst was dit keer ‘Samen een vuist maken’. Een belangrijk onderwerp gezien de vele ontwikkelingen van het beleid rondom dementie.

De volgende punten zijn plenair besproken tijdens de bijeenkomst:

 • De beleidsregel ketenzorg dementie gaat volgend jaar door. Lees meer via de website van de NZa
 • Inkoopbeleid Casemanagement: op 1 april is het plan ingediend voor 2017.
  Iedere verzekeraar hanteert een eigen procedure inkoopbeleid. Er is besproken dat netwerken dementie dit in de gaten kunnen houden via de website van de zorgverzekeraar.
 • Bekijk de uitzending van Nieuwsuur over casemanagement
  De uitzending van Nieuwsuur gaat over de wachtlijsten en het verdwijnen van CM.
  De uitzending van 2 juni 2016 refereert naar de uitzending van 2014. Toen is het als incident  benoemd, maar nu blijkt het toch een landelijke trend te zijn.
 • Op 15 juni van 12.00 tot 13.30 uur vond er een gesprek plaats met Van Rijn met o.a. AN en andere koepelorganisaties (zoals V&VN, Actiz, ZInl, branchebelang thuiszorg, ZN, VGZ en CZ). --> VWS is benaderd om als LND aanwezig te zijn. Marian Salari kan LND vertegenwoordigen en doet de voorbereiding met Paulie en Els (+stuurgroep LND).
  Op 13 juni is gebleken dat VWS alleen koepelorganisaties uitnodigt; LND is dat niet.
  Marian heeft de knelpunten met VWS besproken.
 • Het rapport HHM over CM bevestigt het beeld over de wachtlijsten en het verdwijnen van CM. Lees  op de website van HHM een samenvatting en de link naar het verslag.
 • BeterOud lanceert nieuwe webpagina Landelijk Netwerk Dementie
  Op 6 juli is de nieuwe webpagina van het Landelijk Netwerk Dementie gelanceerd op de website van BeterOud. Op deze nieuwe webpagina vind je eenvoudig alle informatie en blijf je op de hoogte van het laatste nieuws van het Landelijk Netwerk Dementie en ander dementienieuws. Daarnaast worden er best practises opgenomen uit de regionale en landelijke netwerken dementie. Ook vind je op de nieuwe webpagina de meest recente documenten en informatie over dementie.
 • Bijeenkomst Deltaplan Dementie
  Op 17 juni organiseerde het Deltaplan Dementie een bijeenkomst voor professionals voor invullingen van het praktijk-verbeterprogramma dementie dat binnen het Deltaplan Dementie uitgevoerd gaat worden. Gedurende de zomer wordt dit programma verder uitgewerkt. Op de website van het Deltaplan Dementie lees je meer over het praktijk-verbeterprogramma.
 • Zeepkist
  • Samen Dementievriendelijk: hier zit veel energie in. Oproep: deel voorbeelden bij AN om initiatieven te versterken. Dit kan je doen door een mail te sturen naar info@samendementievriendelijk.nl.
  • Uitkomstindicatoren dementie: Achmea ZK met CZ en VGZ opschalen (Vilans is coördinator). Instrument voor netwerk om kwaliteit van dementiezorg te bewaken. Els van der Veen zit in de stuurgroep en gaat het instrument gebruiken. Misschien is dit ook iets voor de regio's?
  • Crisisbedden: Een groot deel heeft geen inzicht in de crisisbedden. Deze app wordt ontwikkeld om direct inzichtelijk te maken waar bedden mogelijk zijn. 2500 om specifiek te maken voor jouw regio. Wil je meer info? Stuur dan een
   e-mail naar Marian Salari via m.salari@ggze.nl

Tijdens de LND bijeenkomst waren er ook dit keer weer verdiepingstafels waaraan de deelnemers met elkaar het gesprek voerden. Hieronder lees je het verslag van het gesprek:

1. Toekomst en borging netwerken dementie

In het gesprek van deze verdiepingstafel is met ketenregisseurs, casemanagers en een beleidsmedewerker gesproken over de toekomst en borging van de netwerken dementie. Welke producten, diensten en activiteiten die netwerken dementie aanbieden en doen, moeten behouden blijven?
Er werden onderwerpen genoemd zoals de evaluatie van de samenwerking tussen verschillende professionals, innovatie- en ontwikkelkracht om dementiezorg te verbeteren, de onafhankelijkheid van casemanagement, het contact tussen sociale wijkteams en gemeenten, naast taak om samenhangende zorg te organiseren ook een taak in het delen van kennis en expertise.

Het belangrijkste product/dienst die netwerken dementie bieden en die geborgd moet worden is de organisatie van integrale zorg voor mensen met dementie. Tips om dit vast te houden: zorg voor veel partijen in de stuurgroep, een onafhankelijk voorzitter, behoudt betrokkenheid van Alzheimer Nederland voor de inspraak van de cliënten, streef naar één visie op zorg voor mensen met dementie.

2. Toekomst van het Landelijk Netwerk Dementie

Vanaf maart 2017 worden netwerken dementie geacht zelfstandig vorm te geven aan de organisatie van het LND. In deze verdiepingstafel is gesproken over de noodzaak om te komen tot een landelijke organisatie. Unaniem was men het er over eens dat, gezien de recente ontwikkelingen, een juridische organisatievorm ontwikkeld moet worden.

Het doel van de nieuwe organisatie van het LND is om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor het ministerie van VWS en andere stakeholders en om aan te kunnen sluiten (bijv. als lid) bij de ontwikkelingen in het Deltaplan Dementie.

3. Ketencoördinator: kom in je kracht!

Keten- en netwerkregisseurs ervaren dat de rol als regisseur nog niet zo eenvoudig is. Want hoe houd je iedereen betrokken? Hoe voorkom je dat iedereen naar jou kijkt als er wat moet gebeuren en hoe kan jij de keten of het netwerk echt een stap verder brengen in het veranderende speelveld? Daarnaast staan de regisseurs ook alleen omdat ze weinig collega’s ontmoeten die met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Tijdens deze verdiepingstafel hebben we met 5 regisseurs, 1 casemanager en een vrijwilliger van regionale dementie netwerken verkend welke leervragen er spelen en hoe er van elkaar geleerd kan worden. Deze inzichten dienen als basis om een plan van aanpak te maken met betrekking tot het leren met en van elkaar om zodoende de functie van ketenregisseur verder te professionaliseren.

Keten- en netwerkregisseurs hebben leervragen maar hebben ook kennis en ervaring met het oplossen van diverse vraagstukken. Van deze kennis wordt op dit moment onvoldoende gebruik gemaakt. De deelnemers geven aan dat ze behoefte hebben om in kleine groepen kennis door te akkeren omdat dan de vertaalslag gemaakt kan worden naar de dagelijkse praktijk.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten