De ambitie van Yvonne Heygele

“Het probleem is eigenlijk dat oudere migranten niet gewend zijn aan onze vorm van participatie”, vertelt Yvonne Heygele. Zij ontwikkelt projecten die zorgen voor een gerichte informatieverstrekking aan oudere migranten. Het vergroten van hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving staan daarbij voorop.

Betrokken vanwege: projectontwikkelaar namens Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) bij het project Krachtig Cliëntenperspectief van CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties)
Wens: oudere migranten moeten een stem krijgen in de zorg om te vertellen wat voor hen een goede manier is om oud te worden in Nederland

Yvonne Heygele

Heygele is projectontwikkelaar van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en van mening dat migrantenouderen per definitie kwetsbaar zijn: “Om te beginnen is er vaker sprake van financiële onzekerheid. Maar liefst 95 procent heeft een AOW-gat. Ook krijgt de groep oudere migranten al op relatief jonge leeftijd last van ouderdomsklachten en slijtage door zware arbeidsomstandigheden, een hele vroege start op de arbeidsmarkt en minder gezonde leefomstandigheden.” Eigenlijk is ook hun eigen visie op ouderdom anders. “Zo lang mogelijk fit en gezond blijven is niet een doel in hun leven. Zij leggen zich neer bij de ouderdom en de klachten die daarbij horen.”

Pioniersgeneratie in complexe rouw

Zelf is Heygele altijd gefascineerd geweest door de complexe levens die de pioniersgeneratie van migranten leidt. “Vol elan zijn ze indertijd naar Nederland gekomen met de verwachting ooit in veel betere omstandigheden terug te keren.” Yvonne Heygele ziet de situatie van de ouder wordende migranten als een extra gecompliceerd rouwproces. “Naast de verliezen die je normaal gesproken als oudere al lijdt, is migratie erg ingrijpend in je leven. Je gaat ergens wonen waar je je niet thuis voelt en raakt tegelijkertijd het contact met je thuisland kwijt. Je wordt verscheurd omdat een deel van je familie wel in het land van herkomst blijft wonen.”

Kleur de zorg

Migranten blijven verlangen en heimwee houden naar het land waar ze vandaan komen, maar zijn daar op den duur ook niet meer thuis, zo legt Heygele uit. “Extra moeilijk is het voor deze groep dat de zorg nog erg weinig gekleurd is”, stelt Heygele. “Het is belangrijk dat ouderen de kans krijgen hun stem te laten horen als het gaat om de zorg die zij nodig hebben. Natuurlijk willen ook zij oud worden in een veilige en voor hen herkenbare omgeving.”

Bewust maken van bondgenoten

Geen gemakkelijke opgave en daarom hanteert het NOOM een tweesporenbeleid. “Enerzijds proberen we oudere migranten te activeren zitting te nemen in netwerken van ouderen. Naast de beperking dat ze deze vorm van bemoeienis vanuit hun eigen cultuur niet gewend zijn, is de taalachterstand een grote hindernis die moeilijk te nemen is.” Om die reden richten de activiteiten van het NOOM zich ook op het zoeken van bondgenoten bij autochtone ouderen. “We moeten ook hen bewust maken van de problematiek van migrantenouderen en hun belangen als het gaat om een goede zorg voor alle ouderen samen. Bij alle projecten is het belangrijk dat er ook wordt gekeken of het project geschikt is voor migranten.”

Publicatie

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) verkent in de publicatie ‘Bagaimana’ de kwetsbaarheid van oudere migranten. Bagaimana is te downloaden via de rubriek downloads op www.netwerknoom.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten