De ambitie van Wim van Minnen

Als voormalig directeur van de koepel CSO was Wim van Minnen schakel tussen de ouderenorganisaties en de politiek. “Ik probeer verhalen en signalen van ouderen en ouderenorganisaties over te brengen in Den Haag. Op dit moment wil ik daar duidelijk maken dat een grote verschuiving nodig is: de oudere moet de regie krijgen over zijn eigen zorg.”

Betrokken vanwege: lid programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg
Wens: volledige regie van ouderen over hun eigen zorg

Wim van Minnen

Van Minnen kijkt niet naar cijfers van tevredenheidsonderzoeken over wonen in een verpleeghuis, want daar komen volgens hem geen schokkende dingen uit. “Het is veel vruchtbaarder als je kijkt naar wat anders of beter zou moeten. Dan komt het beeld naar voren dat de zorg wel erg door de professional geregeld word. Met andere woorden: de professional denkt na voor de cliënt.”

Zelf inkopen

Samen met patiënten- en gehandicaptenorganisaties deed CSO daarom een voorstel aan de politiek om de AWBZ te hervormen. Van Minnen: “We stellen voor dat de zorggebruiker zelf kan beschikken over zijn trekkingsrecht of Persoonsgebonden Budget. De oudere kan daarmee zelf zorg inkopen, precies op maat. Veel ouderen kunnen dat prima en zo niet, stellen we voor dat de ouderenadviseurs hen erbij ondersteunen.”

Alleen het noodzakelijke

Niet alleen krijgt de oudere in het voorstel meer regie, volgens Van Minnen zorgt het ook voor vermindering van lasten. “Nu maken verpleeghuizen bijvoorbeeld ‘productafspraken’ met zorgkantoren, met alle bijbehorende bureaucratische rompslomp. Daarover wordt veel geklaagd. Verder zal er door eigen regie meer maatwerk zijn, en daardoor minder vraag. Want vraag je nu een handvat in de douche aan, dan komt er iemand thuis ‘meedenken’ en levert diegene misschien uiteindelijk meer dan alleen het handvat in de douche. Beheert een oudere zijn eigen budget, dan vraagt hij niet meer dan noodzakelijk is.”

Cliënt in plaats van zorgkantoor

CSO ondersteunt door middel van het project Krachtig Cliëntenperspectief al bij ouderenparticipatie in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Ouderen denken binnen het NPO mee over verbeteringen in de ouderenzorg die vanuit hun eigen perspectief wenselijk zijn. Eigen regie daarentegen, gaat een stuk verder. Dit gaat niet alleen over de grote lijn maar over de individuele situatie van zorgbehoevende ouderen. “Iemand laten meedenken is iets heel anders dan de hele regie weggeven. Maar ik denk dat het juist motiverend kan zijn voor de zorgverlener. Het is toch veel leuker contact te hebben met de cliënt dan via allerlei formulieren met het zorgkantoor? Dat maakt het ook weer aantrekkelijker in de zorg te werken en langer door te blijven werken.”

Politiek aan zet

Kortom, volgens Van Minnen moet het roer drastisch om. “Zeker als je je bedenkt dat er flink bezuinigd moet worden, dat er steeds minder mensen in de zorg werken en er meer ouderen komen. We moeten niet meer aan de slag met kaasschaven, niet prutsen binnen de bestaande structuur, maar grondig volgens andere systemen gaan werken. Managers in de zorg kunnen dat niet, de politiek moet dat doen. Bijvoorbeeld door in te gaan op ons voorstel: met andere wet- en regelgeving ervoor zorgen dat cliënten met hun trekkingrecht zelf zorg inkopen.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...