De ambitie van Philip Idenburg

Hij is trots op de vele innovaties in de zorg, maar waarschuwt ook niet te lang te wachten met het uitrollen van deze kennis in de brede praktijk. “We laten nu nog teveel ruimte voor organisaties om het wiel opnieuw uit te vinden”, aldus directeur Philip Idenburg van het organisatieadviesbureau BeBright.

Betrokken vanwege: managing partner BeBright & initiatiefnemer en auteur Diagnose 2025
Wens: Zorgverleners met oog voor de mens achter de patiënt en meer dialoog over een goede laatste levensfase.

Philip IdenBurg

De veranderingen waar de ouderenzorg momenteel aan onderhevig is, komen voor Idenburg niet als een verrassing. “Decentralisaties, bezuinigingen, de participatiesamenleving; we zagen ze in de aanloop naar Diagnose 2025 al aankomen. Toch was daar tot voor kort nog maar weinig aandacht voor, en ook niet voor de gevolgen ervan voor onze ouderen. Gelukkig staan deze nu wel scherp op ieders netvlies. Het is niet alleen een probleem van de overheid.”

Rem op ontwikkeling

Idenburg en zijn collega’s grijpen de veranderende tijdsgeest aan om in opdracht van het NPO draagvlak te creëren voor een bestuurlijk collectief om het gedachtegoed van het programma te borgen. Maar ook om vernieuwende ideeën en concepten te bedenken die de senioren van straks aanspreken. “De oudere van nu is een andere dan de oudere van tien jaar geleden. Oude paradigma’s zijn een rem op de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie op ouderenzorg. Om die te doorbreken is inzet van íedereen nodig. Woningcorporaties, banken, kennisinstituten maar ook bijvoorbeeld de retail; alle partijen krijgen straks met dit onderwerp te maken.” En moeten daar nu al over nadenken en naar handelen meent Idenburg.

Het Nieuwe Denken

BeBright organiseert in april en mei zogenoemde ‘leefwereldtafels’ om uitdagingen waarmee ouderen te maken krijgen en de daarvoor gewenste toekomstscenario’s in kaart te brengen. Maar dat is volgens hem niet voldoende. “We delen de behoeften van ouderen nog steeds in volgens de formele grenzen van de zorg: care en cure. Maar als je écht vanuit de ouderen wil denken, is dit te rigide. Een meer thematische aanpak rond alle aspecten van het leven - wonen, zorg, financiën, sociale interactie, eten - heeft een grotere kans van slagen. Veel kwetsbare ouderen hebben een sociale huurwoning, bijvoorbeeld. Hoe kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen? Daar zijn naast de formele zorgpartijen veel meer partijen voor nodig die dat mogelijk maken. Het Nieuwe Denken vergt samenwerkingsvormen tussen al deze actoren en niet in de laatste plaats met de ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers.”

Rooskleurige toekomst

Het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft daarvoor veel positieve veranderingen teweeg gebracht, vindt Idenburg. “Maar we moeten nu niet te lang wachten met de volgende stap”, waarschuwt hij. “Er is veel te veel ruimte voor partijen om het wiel opnieuw uit te vinden, en dat is zonde. Bewezen successen en projecten binnen en buiten het NPO moeten daarom veel sneller uitgerold worden. Het duurt altijd erg lang voordat innovaties goed van de grond komen. Als over drie jaar een derde van de projecten succesvol geïmplementeerd is en op andere plekken in het land overgenomen zijn, ben ik een dolgelukkig man. Als we nu stappen zetten, ziet de zorg er over tien jaar een stuk rooskleuriger uit.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten