De ambitie van Maureen Bisognano

Wetenschappelijk aangetoonde verbeteringen hebben pas waarde als ze ook breed in de praktijk worden doorgevoerd. Anders is het gewoon verspilde moeite. Maureen Bisognano, directeur van het Amerikaanse Institute of Healthcare Improvement (IHI) geeft aan waar het volgens haar om draait bij het verbeteren van de zorg: successen verspreiden. “Het is zaak om verbeteringen zo snel mogelijk bij iedereen te krijgen die er baat bij heeft.”

Betrokken vanwege: Directeur Amerikaanse Institute of Healthcare Improvement (IHI) dat wereldwijd vernieuwingen in de gezondheidszorg helpt doorvoeren
Wens: Zorg moet gaan over wat de oudere wil

Foto: Anja Robertus

Bisognano was onlangs in Nederland als hoofdspreker op een door CBO en ZonMw georganiseerd congres met het thema ‘verspreiden’. Ter voorbereiding bestudeerde ze de aanpak en de resultaten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Ze zegt onder de indruk te zijn van de aanpak. Het regionale netwerk ziet ze als een belangrijke voorwaarde voor het snel in de praktijk brengen van de resultaten. Bisognano: “Voer vernieuwingen eerst door bij organisaties waar de kans het grootst is dat ze het oppakken en bouw het dan via het netwerk uit.”

Verhalen vertellen

Het doorvoeren van veranderingen vraagt om meer dan cijfers die laten zien dat het op een andere manier beter kan. Herkenbare, menselijke verhalen zijn nodig om van vernieuwingen de dagelijkse standaard te maken. Bisognano vertelt over de 78-jarige Esther die in Zweden centraal stond voor waar het in de zorg aan schortte. “Ze woont thuis, maar door haar hartfalen belandt ze drie keer per jaar in het ziekenhuis. Elke keer een ingrijpend en belastende gebeurtenis. Kan dat nou niet anders?” In Zweden werd het proces in kaart gebracht doordat elke bij Esther betrokken zorgprofessional zijn aandeel beschreef. “Zo werd duidelijk dat ze allemaal maar een klein stukje van het proces zagen en niemand het hele beeld had.”

Wat is uw behoefte?

Het viel ook op dat in het zorgproces een cruciale vraag niet werd gesteld: wat wil Esther? Bisognano: “Zij wil thuisblijven en leren voelen wanneer het misgaat, zodat zij op tijd maatregelen kan nemen. Het zorgsysteem was daar niet op toegesneden, dus kon het niet.” Na wat denkwerk is het systeem alsnog aangepast. “Het gaat om haar behoefte en niet om wat mogelijk is. Dat vraagt om een heel andere denk- en werkwijze. Professionals moeten worden getraind om te vragen: ‘waar gaat het u om?’ in plaats van ‘hoe gaat het met u’?. Bij die laatste vraag gaat het al gauw over zorg, terwijl de oudere misschien heel ergens anders mee zit en daar over wil praten. Omdat dat veel belangrijker is voor haar of zijn kwaliteit van leven.”

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht over het congres.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...