De ambitie van Margo Brouns

Het medische model is in de ouderenzorg nog te veel aanwezig, meent Margo Brouns. Vanuit een speciaal lectoraat onderzocht zij een paar jaar geleden al hoe de zorg voor ouderen kan innoveren en zich meer toespitsen op de belevingswereld van ouderen. “Het was een co-creatie met de praktijk van de zorg. Samen met professionals en ouderen nadenken over de nieuwe praktijk. Dat inspireert en maakt mensen creatief.”

Betrokken vanwege: voorzitter bestuur College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) en manager Onderzoek en Ontwikkeling bij zorggroep Alliade 

Wens: Meer samenwerking tussen zorgprofessionals, zorg die aansluit bij de belevingswereld van ouderen en waarvoor al in het onderwijs aandacht is.

Margo Brouns

Het begint volgens Brouns echt bij de praktijk. “Het gaat om het besef dat veranderen mogelijk is en dat dat niet moeilijk hoeft te zijn. Daarbij is het belangrijk dat een bestuurder daarin het voortouw neemt.” Brouns deed dat bijvoorbeeld zelf bij Alliade, een instelling voor verstandelijk gehandicapten- (VG) en ouderenzorg. Ze diende via het NPO een subsidieaanvraag in met een voorstel waarbij professionals uit deze verschillende sectoren van elkaar kunnen leren.

Kruisbestuiving

“De VG-sector denkt al heel lang na over hoe cliënten gewoon burger kunnen zijn en zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij”, legt Brouns uit. “Zij gaat uit van wat mensen zelf nog kunnen en hoe professionals hen daarbij kunnen ondersteunen. De ouderenzorg is vooral sterk in de verzorging, meer medisch gericht en heeft de neiging de regie over te nemen. Daar staat tegenover dat de professionals in de VG erg dicht bij de cliënt staan en erg betrokken zijn bij het dagelijks leven van de cliënt. Ook omdat het nu eenmaal om langdurige trajecten en begeleiding gaat. De ouderenzorg bewaart wat meer afstand en is wat dat betreft ‘professioneler’ te noemen. Juist dit cultuuraspect zou de VG-sector kunnen inspireren.”

Opleiden in samenwerken

Samenwerking dus. Iets waar Brouns vanuit haar functie bij het College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg op gebrand is. “Ouderenzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid omdat ouderen vaak met meerdere professionals te maken hebben. Maar het probleem daarvan is dat zij vaak helemaal niet van elkaar weten wat ze doen en kunnen. In de opleidingen moet daarvoor al aandacht zijn.” In een onderzoek vroeg het CBOG aan professionals welke competenties zij nodig hebben in de praktijk, en in hoeverre zij daarvoor zijn opgeleid. “Schokkend, 80 procent vindt samenwerking belangrijk en maar 45 procent vindt zij daarvoor over voldoende competenties beschikt. Het onderwijs leert verzorgers dus onvoldoende samen te werken.”

Aantrekkelijke opleiding

Het CBOG adviseert het ministerie van VWS en opleidingsinstituten over het zorgonderwijs naar aanleiding van dit soort bevindingen. “En we brengen partijen bij elkaar en proberen hen te prikkelen innovatief te werk te gaan.” En ook in het project wat Brouns start bij Alliade, waarbij een samenwerking tussen verschillende sectoren wordt opgezet, is het onderwijs betrokken. “Dit soort projecten laat zien dat vernieuwing mogelijk is, dat ouderenzorg niet beperkt is. Het is van belang de nieuwe inzichten die in de praktijk ontstaan te borgen in het onderwijs. En dat maakt ook de opleiding aantrekkelijker voor studenten die we hard nodig hebben. De volgende stap: hen opleiden tot professionals die goed samenwerken en leren werken vanuit de belevingswereld en zelfregie van ouderen.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...