De ambitie van Judith Wilmer

Positievere beeldvorming over ouderen door zelf mee te maken hoe de zorg voor ouderen is. Het is een van de aanbevelingen die Judith Wilmer doet voor de ouderenzorg van de toekomst. “Ouderenzorg betekent niet één probleem met één interventie die zorgt voor één oplossing. Richtlijnen of onderzoeksresultaten zijn niet een-op-een toe te passen op de oudere die in de spreekkamer tegenover je zit. Al in de opleiding moet je dat leren. En er moet aandacht en ruimte voor komen.”

Betrokken vanwege: (onder meer) haar werk als klinisch geriater in het Catharina Ziekenhuis, voorzitterschap Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, betrokken bij NPO-project Profyd
Wens: Landelijk blijven werken aan betere ouderenzorg

Judith Wilmer

Wilmer heeft eigenlijk geen nieuws te vertellen vindt ze. “Duidelijk is dat ouderenzorg verbeterd kan worden door een multidisciplinaire aanpak. Dat zo veel mensen dat zeggen, laat alleen maar zien hoe waar het is. Richtlijnen gaan over één probleem. Onderzoek wordt altijd uitgevoerd onder twee vergelijkbare groepen. Maar ouderen zijn uniek. En dus is het bijna onmogelijk een uitspraak te doen of aanpak te ontwikkelen die voor iedereen geldt.”

Coschap in geriatrie

Volgens Wilmer begint verbetering van de ouderenzorg bij alle mensen die werken in de gezondheidszorg. En daarvoor al, in de opleiding. “Coassistenten die coschappen komen lopen op de afdeling geriatrie, hebben een negatief beeld over ouderen. Ze denken dat ze voor ouderen niet veel meer kunnen betekenen en dat geriatrie niet leuk is. Maar mede door de complexiteit van de zorg die nodig is, is dat het juist wel. Ze gaan gelukkig met een positief beeld weer weg. Juist daarom is zo’n coschap in de geriatrie heel belangrijk. Je moet ouderenzorg meemaken en leren kennen.”

Ouderen zelf aan zet

Ook zou er volgens Wilmer meer aandacht moeten zijn voor gezond ouder worden. “Ouderen kunnen zelf veel doen om langer zelfstandig thuis te wonen. Denk aan meer beweging of minder gebruik van alcohol. Dat betekent voorlichting naar ouderen. En ook de hogere pensioenleeftijd kan hier zijdelings aan bijdragen. Het is bewezen dat als je bepaalde vaardigheden niet meer gebruikt, die sneller achteruit gaan.”

Lastige financieringsstructuren

Maar wat is nodig om de zorg echt te veranderen? “Dat een oudere uniek is betekent dat je samen met de oudere en andere zorgverleners moet bepalen wat nodig is. En daarvoor is tijd nodig.” Regelgeving werkt daarbij niet altijd mee. “Wij doen op de afdeling veel moeite om doorligplekken te voorkomen, en dat lukt. Maar voor die inspanningen krijgen we geen geld. Zijn er wel doorligplekken en moet je daarvoor verrichtingen doen, dan krijg je wel geld. Natuurlijk willen we goede zorg leveren, dus kiezen we voor het voorkomen van doorligplekken, maar motiverend werken dit soort financieringsstructuren niet.”

Landelijke aanpak

Verder is volgens Wilmer meer expertise nodig. “Voor het verbeteren van de ouderenzorg is onontbeerlijk dat er in alle ziekenhuizen een functie Geriatrie komt. Bij ongeveer vijftien van de honderd is dat nog niet het geval.” Het NPO geeft volgens haar wel een boost aan alles wat er in het land gebeurt. “Het is nodig om landelijk bezig te blijven en zo te werken aan landelijke verbetering. Binnen het huidige financiële systeem blijft het echter moeilijk de ouderenzorg écht structureel te veranderen. Maar het is belangrijk ook vanuit de praktijk aan te blijven geven wat nodig is en waarom.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...