De ambitie van Johanna Haanstra

Ze is er ingerold. Johanna Haanstra is opgeleid in de zorg en was wethouder in Almere en betrokken bij het tot stand komen van geïntegreerde eerstelijnszorg en de inrichting van de Wmo. “Mijn interesse, en inmiddels ook mijn expertise, ligt bij de zorg. En dan blijf je als vanzelf betrokken.” Nu zet ze haar kennis in als commissielid van het NPO en als tranchemanager bij In voor zorg!, een programma dat organisaties in de langdurende zorg helpt toekomstbestendig te worden. “Ik voeg graag iets toe aan de gezondheidszorg.”

Betrokken vanwege: lid programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg, tranchemanager In voor zorg!
Wens: meer cliëntgerichte zorg en meer ruimte voor professionals die zorg te geven

Foto: Maarten Feenstra

Haanstra vindt dat we in de basis een goed systeem hebben voor de gezondheidszorg. “Maar we moeten er anders naar gaan kijken. In onze goedheid nemen we cliënten veel uit handen, daarin zijn we doorgeschoten. We moeten weer gaan kijken naar wat mensen zelf nog kunnen. Dat is kostenbewust, maar is ook iets wat cliënten zelf aangeven graag te willen.” Haanstra geeft een voorbeeld van een lichamelijk gehandicapte man die via de Wmo van alles geregeld kreeg. “Hij zei: ‘waarom vraagt nooit iemand mij of ik vrijwilligerswerk zou willen doen?’. Dat was een echte eye-opener.”

Ruimte gevraagd

Meer vraaggerichte zorg dus. “Maar als we dat willen moet ook de professional meer ruimte krijgen om die zorg te geven. Dat wil zeggen: ruimte om naar mensen te luisteren en mogelijkheden om een goed antwoord te geven. En daarbij ook de omgeving van die persoon betrekken.” Stap twee daarbij is samenwerking tussen meerdere domeinen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en wonen. “Door de marktwerking is die verdwenen. Zorgpartijen moeten weer bereid zijn over hun grenzen heen te kijken. Dat betekent ook andere aanbieders iets gunnen.”

Eigen keuzes maken

Belangrijk is volgens Haanstra dat de voorgestelde aanpak bewezen effectief is. Iets waar met de NPO-projecten op dit moment hard aan wordt gewerkt. “Tegelijk denk ik dat iedereen de veranderingen in de zorg ook gewoon moet accepteren. De komende generatie heeft gewoonweg een andere zorgvraag, met meer aandacht voor eigen regie.” Aandachtspunt is volgens Haanstra wel de aantrekkelijkheid van werken in de zorg. “Hoe je dat aantrekkelijk kunt maken? Bijvoorbeeld door professionals de ruimte te geven ook als echte professionals eigen keuzes te laten maken. En hen niet het gevoel geven een robot te zijn.”

Over In voor zorg!

In voor zorg! is een programma van Vilans (kenniscentrum langdurende zorg) en het ministerie van VWS. Het programma richt zich op de 2.200 organisaties in de langdurige zorg. Zij krijgen te maken met veranderende eisen uit de samenleving, zoals een krapper wordende arbeidsmarkt, financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid. Het programma In voor zorg! helpt hen toekomstbestendig te worden. Kijk voor meer informatie op www.invoorzorg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...