De ambitie van Henk Smid

De betrokkenheid van ouderen bij de projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg vindt Henk Smid erg waardevol. Maar evenzeer onder de indruk is hij van het gedachtengoed dat binnen het programma is ontwikkeld. “Het permanent verbeteren van de kwaliteit door cyclisch te werken van probleem naar oplossing, dat moeten we echt borgen in het veld en breed verspreiden. Dat mogen we niet loslaten.”

Betrokken vanwege: directeur van ZonMw
Wens: dat alle sectoren permanent werken aan kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling

fotograaf: MarijnizSmid waakt ervoor nu al te veel te praten over het einde van het NPO. “Er lopen nog projecten en die moeten we goed begeleiden tot de eindfase. Dat wordt nog weleens vergeten.” Na afronding ziet de ZonMw-directeur graag dat alle resultaten worden gebundeld. “Niet in zestig dikke rapporten, maar in hanteerbare overzichten. Zodat de resultaten snel en eenvoudig toegankelijk zijn voor iedereen die ermee wil werken.” Daarnaast hoopt Smid dat het gedachtengoed van het NPO beklijft bij alle zorgverleners: “We hebben een cyclische vorm van werken geïntroduceerd, waarbij zorgverleners aan permanente kwaliteitsverbetering doen, daarbij ondersteund door de wetenschap.” 

Reflecteren op eigen handelen

Het belangrijkste kenmerk van die permanente kwaliteitsverbetering is volgens Smid dat je leert reflecteren op je eigen handelen. “Vraag je af: heb ik de laatste protocollen? Ben ik op de hoogte van de laatste inzichten? En hanteer ik die goed? Zo niet, dan moet je vervolgstappen zetten. Dat zou veel breder moeten gebeuren, in alle sectoren.” Dat kan volgens Smid alleen als de beroepsgroepen en brancheorganisaties erachter staan. “Zorgorganisaties moeten die kwaliteitsverbetering opnemen in hun professionaliseringsonderdelen. En, heel belangrijk: het onderwijs moet ermee aan de slag. Reflecteren op je eigen handelen zit nu nog te weinig in de opleiding.”

Permanente kennisontwikkeling

Voor die kwaliteitsverbetering is kennisontwikkeling van groot belang. “En dan niet gefragmenteerd binnen een programma dat na vier jaar stopt, maar continu. Als nu een programma stopt, doen we even niets aan dat thema. Dat is zo onnatuurlijk, want zorg verandert permanent. En kennis vergaren is een voortdurend proces, dat moet je faciliteren.” Smid vindt het erg belangrijk dat academici zich bij het ontwikkelen van kennis inleven in de mensen die ermee werken. “Vermijd jargon en kom nu niet elke keer met een nieuwe duimdikke publicatie, maar zorg voor gebundelde, toegankelijke kennis.”

Geld geen probleem

Smid zou het liefst zien dat ZonMw jaarlijks budget krijgt om die permanente kennisontwikkeling te faciliteren. Waarbij de organisatie in bepaalde perioden wel voorrang kan geven aan bepaalde sectoren of dilemma’s. “Natuurlijk hebben we daarvoor de medewerking nodig van de overheid, van brancheorganisaties en zorgverzekeraars. Maar er is geld genoeg. We hebben binnen het NPO gezien dat één onderzoekseuro er drie kan opleveren. We moeten bestaand geld dus gewoon niet meer steken in ondoelmatige zorg, maar in onderzoek en innovatie. Ik ben optimistisch dat het gaat lukken. Er is nog zo’n enorm potentieel om vanuit kennis tot verbeteringen te komen. De basis is er, die moeten we aanjagen en voortzetten.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten