De ambitie van Prof. Dr. Henk Nies

In vergelijking met andere Europese landen biedt Nederland erg veel professionele zorg in instellingen, heeft ons land de hoogste zorgkosten en is het een van de minst vergrijsde landen van Europa. Er vindt echter een verschuiving plaats naar meer zorg in de samenleving, signaleert Vilans-bestuurder Henk Nies. "Veel zorg is nu nog geïnstitutionaliseerd, maar mensen willen liever zelfstandig in de samenleving blijven wonen."

Betrokken vanwege: Voorzitter van de raad van bestuur van Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Wens: Goede preventie en betere draagkracht in en met de naaste omgeving organiseren waardoor cliënten ondanks hun zorgbehoefte zichzelf kunnen blijven

Prof. Dr. Henk Nies

Aan deze tendens zal de zorg moeten wennen, denkt Nies die zijn rol als bestuurder van het kenniscentrum combineert met zijn taak als bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg. "Vilans ondersteunt zorgorganisaties bij het leveren van optimale zorg van goede kwaliteit voor aanvaardbare maatschappelijke kosten. Wij ondersteunen organisaties en ketens bij het invoeren van de beschikbare kennis over het veranderen en verbeteren van de zorg in de praktijk. Daarbij gebruiken we veelvuldig goede, bewezen voorbeelden. Zo ook de nieuwe inzichten vanuit het NPO. In co-creatie met experts en zorgprofessionals verrijken we deze op het Zorg voor Beter kennisplein (www.zorgvoorbeter.nl) met en voor de praktijk. Als kennis over een bepaald onderwerp ontbreekt, ontwikkelen we die samen met experts in de praktijk. Zo zorgen we ervoor dat er goed overdraagbare kennis voor de zorg beschikbaar komt."

Europees onderzoek

Aan de Vrije Universiteit is Nies bezig met de afronding van een onderzoek en boek over de langdurende zorg in Europa. Begin 2013 verschijnt het boek met de resultaten van het onderzoek dat hij de afgelopen jaren samen met een aantal Europese collega-onderzoekers deed. "We hebben veel kennis en expertise in Nederland en de behandelzorg is goed op orde. Maar goed georganiseerde netwerken en zorgketens blijven nog steeds een uitdaging." Uit het onderzoek komen duidelijke verschillen met andere Europese landen naar voren, vertelt Nies. "In vergelijking met andere landen is Nederland nog weinig vergrijsd. Toch geven we in ons land het meeste geld uit aan ouderenzorg."

Nieuwe kijk op zorg

De ontwikkeling naar meer zorg thuis en meer zelfsturing vraagt om veranderingen in de zorg én in de samenleving, stelt Nies. "We moeten dat dus anders aanpakken." Thema's die Nies in dat kader regelmatig onder de aandacht brengt zijn het welbevinden van cliënten en het bieden van waardige zorg. "Dit vraagt om meer ruimte voor dialoog tussen hulpverleners en cliënten die samen overleggen en bepalen welke zorg nodig is en wat binnen de financiële kaders geboden kan worden. Hierdoor zie je de verhouding tussen zorgverleners en zorgvragers verschuiven naar een partnership. Zelfbepaling wordt steeds belangrijker in de zorg. Kwetsbare ouderen willen blijven wie ze zijn en hebben daarvoor ruimte nodig, ook als ze in een zorgsituatie terechtkomen."

Ruimte voor burgerinitiatieven

Al deze ontwikkelingen vragen om een cultuurverandering. In de zorg, maar ook in de maatschappij als geheel, vindt de Vilans-bestuurder. Ontwikkelingen die hij belangrijk vindt zijn burgerinitiatieven zoals het Brabantse Hoogeloon en StadsdorpZuid in Amsterdam. "Dit zijn initiatieven van burgers die gezamenlijk zorg, diensten en welzijn ontwikkelen", legt Nies uit. "Er is daarbij veel aandacht voor de achterliggende processen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Overkoepelend doel is het zoveel mogelijk behouden van de zelfstandigheid en de betrokkenheid van andere burgers aanspreken. Mensen bepalen dan zelf in welke ondersteuning ze nodig hebben en welke ondersteuning ze bieden. Zorg krijgt daarmee een andere plaats in de samenleving."

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten