De ambitie van Hannie van Leeuwen

Veel ouderen krijgen op een gegeven moment te maken met meerdere aandoeningen. Dat betekent niet dat je dan niet langer actief en nuttig kunt zijn in de maatschappij, zo bewijst oud-politica Hannie van Leeuwen. Ondanks haar ‘haperende’ fysieke gezondheid en hoge leeftijd van 85 jaar maakt zij zich nog steeds hard voor de ouderenzorg in Nederland.

Betrokken vanwege: lidmaatschap programmacommissie NPO en ervaringsdeskundigheid

Wens: Geen symbolische vertegenwoordiging, maar serieus luisteren naar kwetsbare ouderen

Foto: Taco van der Eb

Hannie van Leeuwen was met enkele korte tussenpozen van 1966 tot 2007 namens het CDA lid van de Tweede en Eerste Kamer. Ouderenzorg had toen al haar onverdeelde aandacht. Nu – als lid van de programmacommissie van het NPO – is dat niet anders. Een paar keer per jaar ontmoet zij de andere leden van de commissie om de uitvoering van het NPO te bespreken. “De zorg voor de allerzwaksten ligt mij na aan het hart. Vanaf het eerste uur ben ik nauw betrokken bij het NPO. En natuurlijk ook vanwege mijn eigen ervaringen als oudere en patiënt.” Hoewel haar werkzaamheden nogal uiteenlopen, ziet Van Leeuwen het vooral als haar verantwoordelijkheid erop te letten dat kwetsbare ouderen niet alleen symbolisch vertegenwoordigd worden, maar dat er serieus naar hen wordt geluisterd. “Dat hebben ouderen nodig. Te veel vallen nu tussen wal en schip.”

Integrale diagnostiek

Hannie van Leeuwen heeft meerdere aandoeningen, waaronder diabetes, maar verkeert naar eigen zeggen ‘in de omstandigheid dat ze anderen nog steeds kan helpen’. Maar juist bij deze multimorbide ouderen gaat het vaak mis, weet ook zij. “Kijk alleen maar naar het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende specialisten in ziekenhuizen. Dat kan soms heel nare situaties opleveren, zoals onnodig veel medicijnen met soms zelfs tegenstrijdige uitwerkingen. Daarom pleit ik voor integrale diagnostiek, waarbij één hoofdbehandelaar verantwoordelijk is en de zorg coördineert. De klinisch geriater met om hem heen het geriatrisch team. In de eerstelijns zorg is de huisarts de aangewezen spil, uiteraard met hulp van praktijkondersteuners.”

Nazorg


Een ander punt van zorg voor Van Leeuwen is de nazorg bij acute opnames in het ziekenhuis. “Na het ontslag gaat het nog al te vaak mis. Ouderen worden niet goed begeleid als ze teruggaan naar huis.” Hoe dat komt? Volgens Van Leeuwen is er wel voldoende aandacht voor de medische problemen, maar worden geriatrische problemen, bijvoorbeeld verwardheid of ondervoeding, miskend. “Hierdoor kan het gebeuren dat 30 procent van de oudere patiënten overlijdt in het jaar na een acute opname. Een verschrikkelijk hoog cijfer, dat absoluut zo snel mogelijk omlaag moet. We moeten ons hiervoor veel meer richten op een goede overgang naar huis.” Extra aandacht voor het functioneren en welzijn van ouderen tijdens en na ziekenhuisopnamen zou de oplossing kunnen zijn. “Maar”, zo waarschuwt Van Leeuwen, “ook daarvoor is meer samenwerking nodig, in dit geval tussen het geriatrisch team en bijvoorbeeld de eerstelijns zorg.”

Vriendelijker voor ouderen

Desondanks is Van Leeuwen hoopvol gestemd over de toekomst. “De ouderenzorg is volop in ontwikkeling, maar het kan altijd beter. Er is al veel gebeurd om de zorg minder betuttelend en meer vraaggericht te maken. Daarom is het ook zo belangrijk dat ouderen zelf hun stem laten horen. Zij weten immers als geen ander wat de behoeften zijn en welke knelpunten ouderen ervaren.” Een deel van de oplossing ligt volgens Van Leeuwen bij de ouderen zelf. “Een gezondere levensstijl, maar ook actiever zijn. De tijd van de passieve oudere is voorbij.” Daarnaast kan de sector zelf ook het nodige doen. Kleine aanpassingen kunnen al veel helpen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er één laagdrempelig loket in de buurt is. Of door het beperken van het aantal verzorgenden rond een oudere. Ook ouderen hebben behoefte aan vaste gezichten die vertrouwd worden. Op die manier wordt Nederland vriendelijker voor ouderen. Maar bovenal geldt: kleine stapjes tellen dubbel. Ik ga liever voor optimaal, dan voor maximaal.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...