De ambitie van Dr. Evelyn Finnema

Durven afwijken van gangbare paden en met een creatieve insteek zoeken naar innovatieve oplossingen. Dat is volgens lector Evelyn Finnema de enige manier om de toename van kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen in de toekomst het hoofd te bieden. “Niet door middel van een revolutie, maar onder meer door de oudere en zijn mantelzorger een duidelijke stem te geven.

Betrokken vanwege: lectorschap NHL Hogeschool
Wens: meer naar elkaar kijken en van elkaar leren, ‘ontschotten’ en verbinden

Evelyn Finnema

“Op het gebied van ouderen en wonen, welzijn en zorg gebeurt er heel veel op dit moment”, meent Finnema. “Van beleidsmakers in Den Haag tot mensen op de werkvloer: iedereen heeft de drive om ouderenzorg goed vorm te geven. Toch zouden we daarbij veel meer leentjebuur kunnen spelen. Er zijn prachtige voorbeelden in bijvoorbeeld de jeugdzorg die in de basis ook goed in de ouderenzorg te gebruiken zijn.”

Op eigen kracht

Als voorbeeld geeft de lector het verbeteren van de verhouding tussen professionals uit de formele zorg en familie, vrienden en kennissen uit de informele zorg. “De kracht van een netwerk als vangnet wordt nog te weinig ingezet. In de jeugdzorg is dit al jaren een veelgebruikte methode om de draagkracht van iemand te vergroten. De ouderenzorg blijft op dit vlak nog wat achter. Het NPO-project Eigen Kracht-conferenties is een stap in de goede richting. Er is een begin gemaakt met ‘ontschotten’, zodat alle betrokkenen natuurlijker bij elkaar komen om elkaar te ondersteunen als dat nodig is en verder te helpen.”

Zelflerend vermogen

“De gewenste veranderingen zitten ‘m overigens niet per definitie in grote dingen”, aldus Finnema. “Het begint bij bewustzijn dat het anders kan en moet. Dé oudere bestaat niet, het is geen homogene groep. Er moet daarom meer aandacht komen voor de oudere als burger, als mens.” Daarvoor is het volgens de lector van belang dat huidige en toekomstige HBO professionals een zelflerend vermogen ontwikkelen om nieuwe oplossingen te kunnen bedenken. “Iemand moet zowel met de voeten in de praktijk kunnen staan als een vertaling kunnen maken naar management en organisatievraagstukken en kunnen samenwerken met collega’s van aanpalende disciplines. Vakmensen met verbindingskracht. Veel NPO-projecten dragen aan die ontwikkeling bij.”

Meer informatie

Evelyn Finnema sprak op 14 november tijdens een invitational conference van het NPO en Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het verslag van deze bijeenkomst staat op de website van het NPO.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...