De ambitie van Cathy van Beek

Stoppen met navelstaren en kijken hoe je de zorg futureproof kunt maken. Dat zijn volgens Cathy van Beek, lid Raad van Advies NWO/ZonMw, de belangrijkste thema’s binnen de zorg.

Betrokken vanwege: voormalig lidmaatschap programmacommissie NPO
Wens: een toekomstgerichte blik van zorgprofessionals, waarbij ze hun eigen beroep overstijgen

Foto: Marjon Zijlstra

Cathy van Beek hoefde niet lang na te denken toen Betty Meyboom van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) haar vroeg lid te worden van de programmacommissie. “Ik kom uit de zorg en ben me altijd sterk blijven maken voor patiëntenparticipatie. De visie waar het NPO voor staat is dan ook uit mijn hart gegrepen. Bovendien heb ik me in het Zonmw bestuur altijd sterk gemaakt voor implementatie.

Resultaten belonen

In haar eigen woorden houdt Van Beek bij de NZa ‘als een marktmeester’ de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorgsector in de gaten. Een sector waar, zeker voor kwetsbare ouderen, nog genoeg verbeterd kan worden. “Zorgverleners moeten hun publieke rol beter oppakken. Zij horen niet alleen oog te hebben voor het behandelen van ziekte en kwetsbaarheid, maar ook voor het voorkomen ervan. Hoe dat kan? Door zorgverleners niet alleen te belonen voor het aantal verrichtingen maar ook op basis van de bereikte resultaten, namelijk gezondheidswinst en participatie.”

Marktprikkels

Hoewel de zorg geen echte markt is, is Van Beek een grote voorstander van het invoeren van op deze sector toegesneden marktprikkels. “Neem bijvoorbeeld de apothekers. Vroeger hielden zij zich, oneerbiedig gezegd, bezig met het heen en weer schuiven van pillendoosjes. Zij hoefden niet over de daadwerkelijke kwaliteit van de zorgverlening na te denken. Kwetsbare ouderen waren hier de dupe van, want er was weinig aandacht voor bijvoorbeeld polyfarmacie.” Mede daarom heeft de NZa recentelijk 10 functioneel omschreven prestaties voor farmaceutische zorg vastgesteld. “Een flinke stap vooruit, omdat we daarmee apothekers kunnen belonen die kwaliteit van zorg én innovatie leveren.”

Technologie

Voor een betere ouderenzorg zou volgens Van Beek ook meer oog moeten komen voor arbeidsbesparende technologieën in de eerstelijnszorg. Als voorbeeld noemt het bestuurslid de uitvinding van de Kousenaan- en uittrekhulp, een hulpmiddel om steunkousen zelfstandig aan en uit te trekken. “Een op het oog simpel middel, maar met geweldige resultaten. De patiënt kan langer onafhankelijk van hulpverleners blijven. De thuiszorg wordt namelijk ontzien en kan zich met andere zaken bezighouden.” Van Beek ziet de rol van de thuiszorg veranderen. Volgens haar zullen domotica en robotica de huishoudelijke hulp door mensen uiteindelijk zelfs overbodig maken. “Zolang de patiënt maar centraal blijft staan, is dat een prima ontwikkeling. Critici spreken over ‘ontmenselijking’ van de zorg, maar ik vind het belangrijker dat de zorg betaalbaar blijft. Taakherschikking is daarbij onvermijdelijk. Van zorgverleners vergt dit dat zij hun eigen beroep kunnen overstijgen.”

Noodzaak

Die toekomstgerichte blik is volgens Van Beek nu nog vaak ver te zoeken bij zorgprofessionals. Een punt van aandacht, zeker gezien het toenemende personeelstekort. Van beek: “De sense of urgency ontbreekt nu nog. Er is misschien wel een taskforce voor nodig om het tussen de oren van alle betrokkenen te krijgen. Dat geldt overigens niet alleen voor het veld; ook de projecten van het NPO zullen hun resultaten moeten verduurzamen. Anders wacht een zachte dood. Dit te voorkomen is voor ons de belangrijkste uitdaging.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten