De ambitie van Astraia Rühl

“De ouderenzorg is een vernieuwende sector waarin momenteel veel gebeurt. Wetenschappelijke onderzoeken worden vertaald in instrumenten en innovaties worden succesvol ingevoerd." Astraia Rühl, werkte voor haar functie als Algemeen Directeur van KNMG als expert Kennispleinen bij Vilans. Ze werkte samen met het veld aan één centrale marktplaats voor alle opbrengsten die de afgelopen jaren in praktijk zijn gebracht. “Een overzichtelijk platform met alle ervaring en instrumenten op één plek, waar praktijk en wetenschap elkaar kunnen ontmoeten.”

Betrokken vanwege: ontwikkeling marktplaats opbrengsten
Wens: kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk

Astraia Ruhl

“Organisaties en professionals zijn continu op zoek naar nieuwe kennis en instrumenten om de zorg te verbeteren en anders te organiseren”, weet Rühl. Er is volgens haar een schat aan kennis beschikbaar, maar nog niet alles is even goed te vinden. En te gebruiken. “Onderzoeksresultaten die alleen maar wetenschappelijk worden gepubliceerd: daar doen we het niet voor. Het is de maatschappelijke impact van die resultaten die telt. De 'droge' opbrengsten moeten op zo’n manier worden gepresenteerd dat meteen duidelijk is wat je ermee kan en wat het gaat opleveren.” 

Toonaangevende website

Om die reden werkt Vilans samen met CBO en MOVISIE aan de vernieuwing van de NPO website, waar naast de resultaten van dit programma ook andere relevante innovaties worden aangeboden. “En ook de partijen die deze innovaties willen implementeren of doorontwikkelen brengen we op dit platform bij elkaar. We willen een toonaangevende website worden, waar iedereen die zich bezig houdt met ouderenzorg terecht kan voor de laatste kennis en ontwikkelingen, en om mogelijke samenwerkings- of uitwisselingspartners te vinden.” Naar verwachting zal de vernieuwde website begin volgend jaar live gaan.

Ook andere domeinen

Zorg is maar een klein splintertje in het leven van mensen, vindt Rühl, en daarom is er op de website naast de echt zorginhoudelijke thema's ook veel aandacht voor andere domeinen die in het leven van ouderen belangrijk zijn. Welzijn en wonen bijvoorbeeld, maar ook de overgang naar specialistische medische zorg in het ziekenhuis en de terugkeer naar huis. “Ik weet van mijn vroegere werk als fysiotherapeut dat veel zorgverleners de neiging hebben een probleem zelf op te lossen. Je hebt het al zo druk en kijkt niet direct naar buiten. Toch is dát waar we naartoe willen: zorgverleners die ook nadenken over en anticiperen op de volgende stap die de patiënt moet nemen. Je verleent dan zorg in de breedste zin van het woord.”

Samen het verschil maken

Persoonlijke ambitie van Rühl is om met de website een brug te slaan tussen vraag en antwoord, tussen onderzoek en praktijk. “Dat zijn nu nog te vaak gescheiden werelden. Pas als je je bewust bent van de verschillen in het doel ervan kun je nader tot elkaar komen. Het veld moet onderzoekers laten weten waar zij behoefte aan hebben. Onderzoekers moeten op hun beurt wetenschappelijke conclusies weer terugvertalen naar bruikbare resultaten voor de praktijk. Door de hand uit te steken naar elkaar, zorg je ervoor dat een product of resultaat het verschil gaat maken.”

 

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten