De ambitie van Anton Westerlaken

Hét vraagstuk is hoe we de ouderenzorg zo kunnen organiseren dat we ouderen de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Dat was voor Anton Westerlaken (13 februari 1955 - 31 maart 2017) de reden de rol van voorzitter van het netwerk GENERO op zich te nemen bij de start van het NPO. En nog steeds is het iets waarover hij zich druk maakt. “We zijn in de zorg doorgeschoten als het gaat om de financieringsstructuren en verantwoording van beleid en kosten. We moeten stappen terugdoen en de oorspronkelijke zorgvraag van ouderen als uitgangspunt nemen.”

Betrokken vanwege: voorzitterschap netwerk GENERO, voorzitterschap Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis
Wens: partijen die verantwoordelijkheid durven nemen

Anton Westerlaken

Westerlaken verbaast zich erover hoe vaak de diverse partijen langs elkaar heen werken. “De kennis en kunde is er, maar we hebben de zorg te complex georganiseerd om die goed te kunnen gebruiken. Ook valt me op dat er niet per se sprake is van specifieke andere problemen in de aanpak voor ouderen. Of het nu gaat om zorg voor ouderen, of jongeren of migranten, het zijn altijd dezelfde patronen: onvoldoende inzicht in problematiek, onvoldoende samenwerking, te weinig effect. Maar van goede ervaringen in andere sectoren wordt geen gebruik gemaakt. Verder worden problemen vaak niet bij de bron aangepakt. En is de basis niet op orde, dan is het bijna logisch dat andere problemen ontstaan. Vereenzaming in wijken staat bijvoorbeeld nauwelijks op de agenda.”

Structuur ter discussie

De zorg letterlijk kantelen. Dat is volgens Westerlaken de oplossing. Geen aanpak meer op losse onderdelen, maar stappen terugzetten en zicht krijgen op wat er werkelijk aan de hand is. Om vervolgens te kiezen voor een gerichte en samenhangende aanpak. “Maar dan moeten we het wel aandurven de financieringsstructuur ter discussie te stellen. En dat stuit op weerstand. Ik zou het bijvoorbeeld mooi vinden als gemeenten nu het voortouw nemen, zodat je ook dichtbij mensen oplossingen kunt bieden. Maar zaken ontstaan niet uit zichzelf. En wie moet dat gaan bepalen?”

Een goede basis

Westerlaken: “Het NPO heeft een goed begin gemaakt met de benadering vanuit de vraag van ouderen en het verbinden van kennis en ervaring. Meer dan ooit hebben verschillende professionals structureel contact met elkaar. Maar de taak was natuurlijk bizar: in vier jaar tijd de werkwijzen en inhoud bedenken én realiseren. De kunst is nu de kracht van de NPO-aanpak een vervolg te geven. Bijvoorbeeld door het delen van best practices zodat anderen het niet zelf hoeven te bedenken en er hun voordeel mee kunnen doen.” Daarvoor is het essentieel dat de initiatieven voor goed gestructureerde ketenzorg ondersteund worden. Ook daarover maakt de voorzitter zich zorgen. “De ervaring leert dat het lastig is mensen in beweging te krijgen. Iemand moet de regie en de besluiten nemen om die aanpak vanuit de vraag vlot te trekken. En we moeten een goede infrastructuur afleveren, zodat anderen zaken gemakkelijk kunnen oppakken. Met het NPO ligt die infrastructuur er gelukkig voor een groot deel. Nu gaat het erom die te blijven benutten. Met als uiteindelijk doel: ouderenzorg die aansluit bij wat ouderen nodig hebben.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...