De ambitie van Aad Koster

180.000 ouderen verblijven in een verpleeg- of verzorgingshuis, 600.000 mensen ontvangen thuiszorg. Aad Koster, voormalig directeur van ActiZ, kent de getallen en weet dat ze in de toekomst hoger worden. “We moeten ervoor zorgen dat er voldoende goede zorg voor hen is, dat voldoende hulpverleners beschikbaar zijn en dat daarvoor voldoende financiering is. Onze leden weten dat allemaal. Aan ons de taak om bij beleidsmakers de juiste randvoorwaarden te organiseren voor onze leden.”

Betrokken vanwege: directeur van ActiZ, organisatie van zorgondernemers
Wens: meer ruimte voor professionals om samen met de cliënt een goede invulling aan de zorg te geven

Bron foto: ActiZ

“Ouderenzorg raakt iedereen. We hebben allemaal wel een vader, moeder, opa of oma die zorg nodig heeft. Daarom is het zo’n issue.” Volgens Koster moeten betrokken partijen er alles aan doen om mensen zo gezond en zelfredzaam mogelijk te houden. “Daarvoor is het belangrijk om de vraag van mensen goed boven tafel te hebben: is er zorg nodig of bijvoorbeeld meer sociaal contact? Wat kan de omgeving hierin betekenen? En moeten we die misschien ook ondersteunen?”

Innovatie stimuleren

ActiZ verzamelt dit soort signalen van haar leden, en schept de randvoorwaarden waarmee zij goede kwaliteit kunnen leveren én voorbereid zijn op de toekomst. “Denk aan discussies over tarieven, wet- en regelgeving en meten van kwaliteit.” Een recente discussie was die over Zorg op Afstand, een methode van zorgverlening via een beeldscherm. Cliënten kunnen daarmee 24 uur per dag contact leggen en zorgverleners kunnen efficiënter werken. “Maar vergoeding van de NZa gold alleen voor minuten ‘achter de voordeur’ en daar komen de thuiszorgmedewerkers dan juist minder. De innovatie wordt dus niet gestimuleerd. Onze jarenlange inzet om dit te veranderen heeft overigens vruchten afgeworpen.” Recent werd bekend dat de bekostiging gewijzigd wordt ten gunste van zorg op afstand.

Maatschappelijk vraagstuk

Bij dit soort signalen voeren Koster en zijn collega’s stevig overleg. Of zij zwengelen het maatschappelijke debat aan. “Want uiteindelijk is betere ouderenzorg niet alleen een kwestie van meer geld en personeel. Het is ook een zaak van ons allemaal, een maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld over de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Er moet weer een verbinding komen tussen mensen, waardoor het normaal is boodschappen voor de buurvrouw mee te nemen als je toch zelf naar de supermarkt gaat. Ook de vrijwilliger zelf kan daar waarde aan ontlenen.”

Goede voorbeelden helpen

Koster is zich ervan bewust dat je die betrokkenheid niet kunt afdwingen. “Maar het gesprek erover aangaan is zeker iets wat we gaan doen. Want dat er straks minder handen voor de zorg zijn, daar kan niemand omheen. Sommige leden van ons gaan dat gesprek al aan en hebben een actief vrijwilligersbeleid. En ook gemeenten zijn ermee bezig. Wij ondersteunen daarbij met goede voorbeelden en campagnes.” Uiteindelijk kan dit de professional meer ruimte geven. “Ruimte om zich te verdiepen in de cliënt en hem te ondersteunen zoveel mogelijk het leven te blijven leven zoals hij altijd heeft gedaan.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...