Gemeente

De rol van de gemeenten is in 2015 ingrijpend veranderd. Zij zijn opdrachtgever geworden en moeten de zorg voor (onder andere) kwetsbare ouderen gaan aansturen. Het uitgangspunt: de zorg zoveel mogelijk in wijk of dorp organiseren. Initiatieven van burgers – vaak ontstaan uit ontevredenheid met de bestaande zorg – sluiten hierbij aan.

Zelf aan de slag met innovaties

Kwetsbare ouderen langer zelfstandig in een woonservicegebied NPO-project

In een woonservicegebied is zorg en welzijn op elkaar afgestemd. Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en maken minder gebruik van ziekenhuisopnames.

Even Buurten: samen naar passende ondersteuning in de buurt NPO-project

Met een integrale wijkaanpak het sociale netwerk van kwetsbare ouderen verstevigen en problemen op tijd signaleren.

Opvangen sociale functie sluitende verzorgingshuizen

Hoe vang je de sociale functie van verzorgingshuizen op in de wijk als deze sluiten? Movisie publiceerde de mogelijke oplossingen en tips.

De GRIP&GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen NPO-project

Ouderen en jonge senioren krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich beter en zijn minder eenzaam na de groepscursus.

Buurtgenoten vormen met elkaar een Stadsdorp

In een Stadsdorp helpen en ondersteunen buurtgenoten elkaar. Er is minder kans op eenzaamheid en ouderen kunnen langer thuis blijven wonen.

De Verzoamelstee vergroot sociale redzaamheid van ouderen op het platteland NPO-project

In de Verzoamelstee leren ouderen omgaan met tablets. Ouderen worden digitaal vaardiger waardoor hun zelfredzaamheid verbetert.

Vragenlijst 'Is alles besproken': behoud van kwaliteit van leven

De vragenlijst ‘Is alles besproken’ is een hulpmiddel dat oudere kan helpen na te denken over hun toekomst wanneer zaken minder goed gaan.

Eigen Kracht-conferenties voor kwetsbare ouderen NPO-project

In een Eigen Kracht-conferentie stellen kwetsbare ouderen samen met hun sociale netwerk een plan op rond een probleem of kwestie.

EigenKrachtWijzer: in 5 stappen van probleem naar actieplan! NPO-project

De EigenKrachtWijzer is een digitale vragenlijst over alle zorg- en welzijnsthema’s waarmee ouderen te maken hebben.

De fysieke omgeving draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen NPO-project

De gebouwde omgeving is van belang voor de zelfredzaamheid van ouderen. In dit project werd onderzocht welke onderdelen dit vooral zijn en hoe deze bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...