PCOB: preventie is belangrijk

Zelf is hij zeer actief als voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) afdeling Diemen, maar Piet Verdonk (73) weet juist door die functie dat veel ouderen in een ander schuitje zitten. “Ieder jaar overlijden er uit ons ledenbestand van circa 720 leden wel 15 à 20. Meestal gepaard met een ziekbed of langdurige zorg vooraf. De verhalen zijn soms schrijnend. De oplossing? Preventie van functieverlies door de ouderen zelf en betere overdracht van gegevens na ziekenhuisontslag.”

“We maken mee dat ouderen na een ziekenhuisopname niet meer naar huis kunnen. Is de opname veroorzaakt door een acute situatie, dan staan zij nog niet ingeschreven in het verzorgingshuis van hun keuze. Dat gebeurde bij een mevrouw van 85 jaar. Zij werd tijdelijk ondergebracht in een andere gemeente en kon uiteindelijk terug naar een huis in haar oude dorp. Maar haar conditie was erg verslechterd. Na de eerste nacht daar is ze niet meer wakker geworden. Oude bomen moet je niet verplaatsen.”

Voorkomen

Die verslechterde conditie is volgens Verdonk een groot probleem. “Daar kun je aan werken door preventie. Met de PCOB organiseren we bijvoorbeeld praktische bijeenkomsten over valpreventie, gebruik van rollators, maar ook over levenslust. Daarnaast hebben we fiets-, wandel- en leesclubjes opgericht zodat ouderen onder de mensen komen, op elkaar letten en in beweging blijven. En gelukkig kent het ledenbestand van de PCOB een keur aan beroepen en hebben we voor ieder vraagstuk wel een deskundige paraat.”

Dik applaus

“Als wij zelf zorgen voor een optimale conditie, moeten ziekenhuizen vervolgens regelen dat het zo blijft. En dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Er lopen voldoende deskundigen rond, laat hen beter met elkaar communiceren. Onderzoek bij de intake in het ziekenhuis of de patiënt alleen is en wat hij bij thuiskomst nodig heeft. Bij ontslag gaat er een brief mee met alle relevante informatie.” Dat is ook waar het project ‘Transmurale zorgbrug’ van netwerk Kring Ouderenzorg AMC en partners aan werkt. “Dit project en ook het Nationaal Programma Ouderenzorg krijgen van mij dan ook een dik applaus.” Dit programma is door het kabinet ingesteld om de kwaliteit van de ouderenzorg de komende jaren fors te verbeteren.

Valkuilen

De methode die Verdonk beschrijft is makkelijk gezegd, maar hij is zich bewust van de valkuilen. “Een geriatrisch arts bijvoorbeeld zal alle artsen met hun eigen specialisme bij elkaar moeten brengen, de muurtjes moeten weg. Daarnaast is het belangrijk dat deze werkwijze niet stopt als het project is afgelopen. Blijven monitoren is mijn advies. Het is zijn wens bij dat monitoren een rol te moge vervullen. En misschien wel het belangrijkst: alle betrokken moeten passie hebben voor hun vak.”

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten