Spiegelgesprek na incident in ziekenhuis

Complicaties na het vervangen van haar heupen hebben Cornelia Middelkoop-Koning (82) een minder positief beeld gegeven van de Nederlandse gezondheidszorg. Het betreffende ziekenhuis pakte het incident echter goed op. "In een spiegelgesprek werd ik uitgebreid bevraagd zodat het team van deze situatie kon leren."

Foto: Rogier Bos

Na vier heupoperaties in vijf jaar tijd, weet Middelkoop heel goed waar ze het over heeft. In haar ervaring neemt ze ook de ziektegeschiedenis van haar man mee, in zijn leven werkzaam als tropenarts. Met hem maakte ze drie weken ziekenhuis mee. Middelkoop: "Hij verzuchtte indertijd: het is wat om aan de andere kant van de toonbank te zijn. Als arts was het voor hem vreselijk moeilijk zijn gezondheid over te geven aan anderen."

Complicaties

Als voormalig medisch maatschappelijk werkster en als echtgenote van een tropenarts heeft Middelkoop de Nederlandse zorg op vele aspecten kunnen vergelijken met die in het buitenland. Die vergelijking pakte meestal positief uit. Tot haar vierde heupoperatie. Vlak na de ingreep heeft Middelkoop een drukkende pijn tussen haar schouderbladen, is ze benauwd en enorm vermoeid. "De verpleegkundigen deden het af met de opmerking dat pijn logisch was na zo'n zware operatie.”

Spiegelgesprek als leermoment

Bijna een dag later blijkt dat Middelkoop een hartinfarct had. "Vanaf dat moment was alles anders. Iedereen kwam z'n excuses aanbieden. Ook was er een soort teambegeleidster die uitvoerig met me besprak wat er was gebeurd zodat het verplegend team ervan kon leren". Heel goed vindt Middelkoop, die ook erg te spreken is over het spiegelgesprek dat het ziekenhuis vier maanden later organiseerde om van het incident te leren. "Met de rug naar de aanwezige verpleegkundigen en artsen, werd ik over de situatie bevraagd door twee gespreksleidsters. Er werd goed geluisterd zonder een 'welles-nietes'-sfeer."

Duidelijke communicatie

Middelkoop vindt dat alle ziekenhuizen en verpleeghuizen van tijd tot tijd dergelijke open gesprekken met cliënten moeten organiseren. "In mijn geval heb ik ze duidelijk kunnen maken dat ik niemand iets kwalijk neem maar dat ik het wel belangrijk vind dat de zorgverleners de ziekte samen met jou als cliënt bevechten." Ze heeft ervaren dat het helpt duidelijk te communiceren wat je nodig hebt. Als lid van het ouderenberaad van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland let ze daar ook op. "De leden van het ouderenberaad beoordelen projectvoorstellen voor het Nationaal Programma Ouderenzorg en geven advies over het effect van projecten op ouderen. We verbazen ons erover dat de projectvoorstellen die we beoordelen zo moeilijk leesbaar zijn. Naast onze bijdrage aan de inhoud is dat ook een punt dat we hebben ingebracht. Want alle verbetering begint bij duidelijke open communicatie."

Actief leven

Ondanks haar heupproblemen is haar gezondheid er gelukkig niet op achteruit gegaan. Middelkoop leeft nog steeds een actief leven. Na het interview gaat ze snel verder met de voorbereiding van een discussiegroep die avond over vrijwillige levensbeëindiging. "Ook heb ik een paar weken geleden nog gecollecteerd hier in de wijk voor Amnesty International. Een beetje riskant was dat wel met die gladheid", glimlacht ze.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...