Eigen regie

Zelf bepalen hoe je woont en met wie. Wat je eet. Hoe laat je naar bed gaat. Welk tv-programma je kijkt. Bij wie je je hart uitstort. Allemaal beslissingen die je neemt zonder erbij na te denken. Maar dat geldt niet voor ouderen die afhankelijk zijn van langdurende zorg. Vaak moeten zij zich schikken naar regels en afspraken die ze zelf niet gemaakt hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen zoveel mogelijk eigen regie houden, ook als ze steeds afhankelijker worden van zorg?

Zelf aan de slag met innovaties

De Verzoamelstee vergroot sociale redzaamheid van ouderen op het platteland NPO-project

In de Verzoamelstee leren ouderen omgaan met tablets. Ouderen worden digitaal vaardiger waardoor hun zelfredzaamheid verbetert.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

Kwetsbare ouderen langer zelfstandig in een woonservicegebied NPO-project

In een woonservicegebied is zorg en welzijn op elkaar afgestemd. Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en maken minder gebruik van ziekenhuisopnames.

De GRIP & GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen NPO-project

Ouderen en jonge senioren krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich beter en zijn minder eenzaam na de groepscursus.

Ervaren regie in de zorg NPO-project

Hoeveel controle hebben kwetsbare ouderen over zorggerelateerde gebeurtenissen in hun leven? Meet het met de vragenlijst 'Ervaren regie in de zorg'.

Behoud zelfredzaamheid met HerstelZorgProgramma NPO-project

Het HerstelZorgProgramma voorkomt dat kwetsbare ouderen minder zelfredzaam worden na een ziekenhuisopname en versnelt hun herstel.

Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1) NPO-project

Geïntegreerde zorg voor ouderen met een samenhangend welzijns- en zorgaanbod uit de eerste lijn. Kwaliteit van leven en behoud van functioneren staan centraal.

Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2) NPO-project

Beter zelfstandig functioneren na ziekenhuisopname met protocol gericht op kwaliteit van leven.

ZPH: Zorgprogramma voor Preventie en Herstel na ziekenhuisopname NPO-project

Ziekenhuiszorg verbeteren door snelle inventarisatie van problemen, gevolgd door directe aanpak en nazorg na opname.

80 in '30 cursus voor jonge senioren

Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030. Met meer kennis en verantwoordelijkheid voor lokale initiatieven: eigen regie en hedendaagse vormen van onderlinge solidariteit.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten