Vraag en antwoord: BeterOud en NPO

Je vindt hier vragen op veel gestelde antwoorden over de website BeterOud, en het Nationaal Programma Ouderenzorg. Heb je een andere vraag? Mail naar: info@beteroud.nl

Ontwikkeling website BeterOud

Komen er meer projecten en goede voorbeelden op deze website BeterOud?

Ja zeker! De bedoeling is dat het platform BeterOud uitgroeit tot dé plek waar je inspiratie en praktische informatie kunt vinden over het samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor ouderen. We zijn in april 2015 gestart met het beschrijven van de opbrengsten van 25 projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en een 10-tal andere innovaties. In de periode mei tot en met juli 2015 zijn de opbrengsten van nog 30 NPO-projecten toegevoegd. En daarna vervolgens andere mooie, innovatieve projecten en producten. Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Welke projecten worden opgenomen op de website BeterOud?

De website BeterOud is een middel om te werken aan onze toekomstvisie, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen in een kwetsbare positie. De projecten en goede voorbeelden die opgenomen worden op BeterOud dragen hieraan bij en gaan over samen werken aan wonen, welzijn en zorg.

Projecten en instrumenten worden op BeterOud opgenomen indien ze vernieuwend zijn, en daarnaast:

  • bewezen effectief zijn
  • of grote maatschappelijke impact hebben (bijvoorbeeld: meer dan 1000 mensen doen mee)
  • of goed gewaardeerd worden door de doelgroep.

Subsidie aanvragen

Kan ik nog een subsidieaanvraag indienen voor een project binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg?

Tot en met 2016 heeft het Nationaal Programma Ouderenzorg nog subsidiemiddelen beschikbaar voor specifieke aanvragen. Houd hiervoor de subsidiekalender van ZonMw in de gaten.

Daarnaast zijn er ook andere fondsen die geld beschikbaar stellen voor ouderenprojecten. Lees meer bij Subsidie aanvragen ouderenprojecten.

Nationaal Programma Ouderenzorg

Op welke ouderen richt het Nationaal Programma Ouderenzorg zich?

Het Nationaal Programma Ouderenzorg richt zich op ouderen met complexe problematiek. Het gaat om ouderen die vaak kampen met meerdere aandoeningen tegelijk, bijvoorbeeld vergeetachtigheid, hartproblemen, mobiliteitsstoornissen en verminderde eetlust. Tegelijk neemt hun kwetsbaarheid toe. Kleine incidenten kunnen hun zelfredzaamheid ingrijpend verstoren. Juist deze ouderen krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Organisaties werken nog te weinig samen. Over sommige aspecten van zorg is nog onvoldoende kennis. En bestaande kennis wordt niet optimaal gedeeld en benut.
Uitgangspunt van het programma is dat de zorg en ondersteuning voor deze ouderen zo wordt ge(her)organiseerd en aangeboden dat de vraag van de oudere daadwerkelijk centraal staat.

Welke projecten zijn uitgevoerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg?

In de periode 2008 - 2016 worden 75 projecten uitgevoerd. Kijk voor een totaaloverzicht bij het overzicht van NPO-projecten. Een deel van deze projecten wordt op BeterOud uitgebreid beschreven, inclusief ervaringen en opgeleverde instrumenten.

Hoe hebben ouderen een stem in het programma?

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg was het project Krachtig Cliëntperspectief een belangrijk project. Dit heeft verschillende handreikingen en praktische tips voor ouderen opgeleverd over hoe zij het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen beïnvloeden. Bekijk deze publicaties bij Ouderen: uw stem telt.

Daarnaast participeren in alle regionale netwerken ouderen. Denk bijvoorbeeld aan focusgroepen en ouderenpanels. Hun inbreng is leidend bij het kiezen en uitwerken van de projecten. Ouderen die geïnteresseerd zijn om actief te worden binnen deze netwerken, kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon van het netwerk.
De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) ondersteunt ouderen binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Wat betekent de beëindiging van het Nationaal Programma Ouderenzorg eind 2016?

Het Nationaal Programma Ouderenzorg zet zich tot eind 2016 in voor landelijke verspreiding en implementatie van de resultaten van het programma. Dit wordt gestimuleerd met subsidies voor implementatieactiviteiten. De regionale netwerken gaan ook zelfstandig door na de programmaperiode. Ook krijgt implementatie van effectief gebleken interventies alle aandacht binnen de projecten zelf en in de vorm van netwerk overstijgende activiteiten. Het platform BeterOud speelt hier een belangrijke rol in. Lees meer bij Nationaal Programma Ouderenzorg.

Regionale netwerken

Wat is een regionaal netwerk ouderenzorg?

In de regionale netwerken vindt uitwisseling plaats tussen organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning voor ouderen. Ook wordt er gezocht naar subsidiemogelijkheden buiten het Nationaal Programma Ouderenzorg. Organisaties die een bijdrage leveren aan betere zorg voor ouderen kunnen zich hierbij aansluiten. Het gaat bijvoorbeeld om (koepels van) huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, apothekers, ggz-instellingen, regionale ouderen of patiëntenorganisaties, verzekeraars of zorgkantoren, gemeenten en welzijnsorganisaties. Ook kunnen kennisinstituten, onderzoeksbureaus en regionale opleidingscentra zich aansluiten. Lees meer bij Wat doen de regionale netwerken?

Participeren ouderen in de regionale netwerken?

Ja. In alle regionale netwerken participeren ouderen. Denk bijvoorbeeld aan focusgroepen en ouderenpanels. Hun inbreng is leidend bij het kiezen en uitwerken van de projecten. Ouderen die geïnteresseerd zijn om actief te worden binnen deze netwerken, kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon van het netwerk.
De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) ondersteunt ouderen binnen het NPO. Ervaringen die met ouderenparticipatie zijn opgedaan hebben verschillende handreikingen voor ouderen opgeleverd. Bekijk deze publicaties bij Ouderen: uw stem telt.

Hoe kan ik me aansluiten bij een regionaal netwerk?

De contactpersonen van de netwerken zijn het aanspreekpunt. Neem contact op met de contactpersoon van het regionale netwerk bij u in de buurt. Raadpleeg daarvoor de contactpersoon van het netwerk.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten