Ouderennet VUmc en partners

Ouderennet VUmc en partners heeft een duidelijk beeld van betere ouderenzorg: ouderen die zelf aan het stuur zitten in een zorgsector die een samenhangend aanbod realiseert. Het netwerk wil er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven. Het netwerk bestaat uit 55 partners in Amsterdam en West-Friesland.

Netwerken van VUmc en AMC gaan krachten bundelen

De ouderennetwerken van het AMC en het VUmc gaan hun krachten bundelen. De verwachting is dat zij na de zomer 2015 samen één nieuw netwerk vormen. In januari 2015 vond daarvoor een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats met de ouderennetwerken AMC en VUmc. In maart hebben delegaties van beide netwerken (partners, ouderen, netwerktrekkers) verder gesproken over het samengaan van de twee netwerken.

Inbreng ouderen

De inbreng van ouderen heeft een grote rol in het netwerk. Zo geven cliëntenpanels aan welke knelpunten zij ervaren en welke thema’s als eerste opgepakt moeten worden. Een klankbordgroep van ouderen en mantelzorgers beoordeelt de projectvoorstellen van het netwerk op relevantie en cliëntgerichtheid.

Geriatrisch zorgmodel

Het netwerk maakt gebruik van een geriatrisch zorgmodel. Dat is een verbetermodel voor de zorg voor ouderen met complexe problematiek. Dit model geeft richting aan de samenstelling van het netwerk en de projecten. Onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • versterken van de regierol van de oudere
  • zorgen voor sturing en afstemming in het gehele zorgnetwerk
  • tijdig herkennen van kwetsbare ouderen en het in de gaten houden van hun welzijn en gezondheid
  • implementeren van kennis en succesvolle verbeteringen
  • regelmatig uitwisselen van kennis en ervaring tussen cliënten, zorgverleners, onderzoekers en opleiders om de netwerkzorg voortdurend te verbeteren
  • inzetten van ict om alle hierboven genoemde onderdelen mogelijk te maken

Partners

Het grootste deel van de zorg voor kwetsbare ouderen speelt zich af in de eerste lijn (rechtstreeks toegankelijke zorg). Daarom wordt het netwerk van daaruit opgebouwd. Het netwerk kent vooralsnog twee regio's, te weten: West-Friesland en Amsterdam (rondom VUmc)-Amstelveen. Het netwerk bestaan in totaal uit 55 partners. 

Projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten (rechts: filter regionaal netwerk) op deze website.

Meer informatie

Henriette van der Horst, dagelijks bestuur
Telefoon: 020 - 4448199
Mail: aca@vumc.nl
Website: Ouderennet VUmc en partners

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten